2020 10 01

105 metai, kai Panevėžyje „Saulės“ švietimo draugijos narių iniciatyva pradėjo veikti (1915) pirmoji Lietuvos istorijoje lietuviška vidurinė mokykla – Panevėžio gimnazija su atskiromis berniukų ir mergaičių klasėmis. Direktore paskirta Marija Geigaitė-Putramentienė-Giedraitienė.

Smiltynės mokykla
2020 10 01

105 metai, kai Smiltynės kaime (Panevėžio r.) pradėjo veikti (1915) mokykla. Dabar – Berčiūnų pagrindinė mokykla.

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.