Alfredas Žalys
2020 10 05

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1955) architektas Alfredas Žalys. 1978 baigė Lietuvos dailės institutą. 1978–1989 dirbo Miestų statybos projektavimo institute Vilniuje. Vilniuje įkūrė individualias architektūrines bendroves „AZ architektai“, „Archikadas“, buvo jų projektų vadovas. Suprojektavo gyvenamųjų, visuomeninių, prekybinių ir biurų pastatų.

Romantė Kryževičienė
2020 10 05

90 metų, kai Vilniuje gimė (1930) lengvaatletė, pedagogė Romantė Kryževičienė. 1954 baigusi Kauno kūno kultūros institutą, dirbo Telšiuose. Nuo 1967 gimnastikos trenerė Panevėžio sporto mokykloje-internate. Ilgametė kūno kultūros mokytoja Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje ir „Žemynos“ vidurinėje mokykloje. Lietuvos, SSRS, taip pat tarptautinių gimnastikos varžybų teisėja. Lietuvos rekordininkė. Mirė 2007 09 02 Panevėžyje.

Jonas Karutis
2020 10 05

120 metų, kai Jovaišuose (Panevėžio r.) gimė (1900) Lietuvos savanoris, politinis veikėjas, žurnalistas Jonas Karutis. 1919 Lietuvos kariuomenės savanoris. Tarnaudamas Panevėžio atskirajame batalione kovojo su bermontininkais, bolševikais ir lenkais. 1919 rudenį paleistas į atsargą, nuo 1922 dirbo Karo muziejuje. 1923 Klaipėdos sukilimo dalyvis. 1929 ir 1934 už dalyvavimą voldemarininkų veikloje ištremtas į Panevėžio apskritį, gyveno Ramygaloje. 1935 baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą ir tapo diplomuotu literatu-žurnalistu. 1932–1934 faktinis laikraščio „Tautos balsas“ redaktorius ir leidėjas. Rašė laikraščiuose „Tautos kelias“, „Bendrasis žygis“, „Tėvų žemė“ vidaus politikos ir kitais klausimais.  Aktyviai dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos laisvės kovų dalyvių invalidų sąjungos veikloje, buvo Lietuvos karo invalidams šelpti komiteto pirmininkas. Apdovanotas 1-ojo (1919) ir 2-ojo (1921) laipsnio Vyčio kryžiais. Mirė 1943 04 11 Kaune, palaidotas Ramygalos kapinėse.

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.