2020 10 10

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1940) keramikė Elvyra Teresė Šeštakauskaitė-Petraitienė. 1960–1964 ir 1966–1967 studijavo keramiką Lietuvos dailės institute. 1967–1977 Vilniaus, 1977–1979 Kauno kombinato „Dailė“ dailininkė. Nuo 1980 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1970 dalyvauja parodose. Pagrindinė kūrybos sritis – architektūrinė keramika. Apipavidalino interjerų Lietuvoje ir užsienyje. Parengė leidinį „Pažadintas Merkinės molis“ (2011).

Stefanija Glemžaitė
2020 10 10

135 metai, kai Kupiškyje gimė (1885) medikė, kraštotyrininkė, kultūros veikėja Stefanija Glemžaitė. 1906 išvyko į Sankt Peterburgą, įsidarbino namų siuvėja. 1909 grįžo į Kupiškį, platino kupiškėnų studentų atvežtą nelegalią literatūrą. 1911–1919 vėl gyveno Sankt Peterburge, 1914 baigė imperatorienės M. Fiodorovnos akušerijos mokyklą. Grįžusi į Kupiškį dirbo akušere. 1924–1925 tėvų namuose savo lėšomis įrengė penkių lovų butą gimdyvėms. 1927–1932 dirbo Panevėžio apskrities ligoninėje. Nuo 1933 dirbo akušere Šimonyse, 1936–1957 – Kupiškyje. 1940 viename tėvų namų kambaryje įsteigė gimdymo. Nuo 1963 gyveno Kaune. Rinko etnografinius eksponatus, užrašinėjo liaudies medicinos papročius, dainas, kitą tautosaką. Įdainavo daugiau kaip 200 liaudies dainų. Išleido leidinių apie Kupiškio krašto etnografiją. Mirė 1974 08 26 Kaune, palaidota Kupiškyje.

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.