Zigmuntas Laurinavičius
2020 10 14

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1925) lenkų poetas, vertėjas Zigmuntas Laurinavičius (Zygmunt Lawrynovicz). Mokėsi Panevėžio lenkų, vėliau lietuvių gimnazijose. Po karo gyveno Didžiojoje Britanijoje. Išleido eilėraščių rinkinių, į lenkų kalbą išvertė Kristijono Donelaičio „Metus“. Mirė 1987 10.

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.