Marius Iršėnas
2020 10 18

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1970) dailės istorikas, humanitarinių m. dr. Marius Iršėnas. 1997 baigė Vilniaus dailės akademijos menotyros magistrantūrą, 2003 – Vilniaus dailės akademijos ir Kultūros, filosofijos ir meno instituto doktorantūrą. Nuo 2002 dirba Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute, nuo 2008 Vilniaus dailės akademijos leidyklos direktorius, nuo 2014 – prorektorius mokslui. Nuo 2003 Lietuvos dailės istorikų draugijos narys. Mokslinių interesų sritis – Baltijos regiono priešistorinė dailė. Rengia leidinius, informacinius terminalus, muziejų ekspozicijas.

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.