Vytautas Mikalauskas
2020 10 20

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) kompozitorius, pianistas, pedagogas Vytautas Mikalauskas. 1949 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). Studijavo Lietuvos konservatorijoje. 1954–1973 dėstė Panevėžio muzikos mokykloje, 1961–1965 jos direktorius. 1972–1973 Biržų muzikos mokyklos, 1973–2000 Karoliniškių muzikos mokyklos (iki 1993 Vilniaus 5-oji vaikų muzikos mokykla) mokytojas. Nuo 1976 Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Koncertavo kaip solistas ir su ansambliais. Sukūrė kūrinių chorams, vokalui, fortepijonui, lietuvių liaudies ir kitiems instrumentams, muzikos radijo spektakliams. Mirė 2004 04 23 Vilniuje.

Vladas Juozokas
2020 10 20

100 metų, kai Pasvalyje gimė (1920) Lietuvos kariuomenės leitenantas, pokario partizanas Vladas Juozokas. 1940 baigė Kauno karo mokyklą. Antrojo pasaulinio karo metais veikė nelegalioje Lietuvos laisvės armijoje, telkė kovotojus Žemaitijoje. 1944 tapo Vietinės rinktinės kariu. Nuo 1945 Žaliosios girios rinktinės vadas. Žuvo 1946 02 13 Ažagų miške, prie Dragonių (Panevėžio r.).

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.