Kazimieras Paltarokas
2020 10 22

145 metai, kai Gailioniuose (Pakruojo r.) gimė (1875) Lietuvos vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1902 baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją. 1911–1922 Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, profesorius, vicerektorius. 1922–1926 Kauno universiteto teologijos ir filosofijos fakulteto profesorius. 1926 konsekruotas vyskupu ir paskirtas valdyti Panevėžio vyskupiją. 1949–1957 valdė dar ir Vilniaus arkivyskupiją. Parengė ir išleido teologijos, sociologijos knygų, tikybos vadovėlių. Panevėžio miesto garbės pilietis (2013). Mirė 1958 01 03 Vilniuje, palaidotas Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.