Ineza Janonytė-Buitkuvienė
2020 10 24

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1940) poetė Ineza Juzefa Janonė-Buitkuvienė. Baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą. Mokėsi Juozo Miltinio dramos teatro studijoje. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lituanistiką. Dirbo mokytoja Žaslių, Panevėžio J. Balčikonio, Kauno ir kitose vidurinėse mokyklose. Taip pat dirbo Kauno menininkų namuose renginių organizatore, Petro Cvirkos memorialiniame muziejuje, žurnaliste Panevėžio, Kauno, Vilniaus laikraščių redakcijose, Kauno medicinos universiteto laikraščio redaktore. 1990–1997 m. kartu su vyru buvo įsteigusi individualią leidybos įmonę „Akcentai“, kuri leido savaitraščius „Akcentai“, „Atšvaitai“, įvairius mėnesinius priedus, pažintinio šviečiamojo pobūdžio knygas. Nuo 2002 Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Išleido poezijos, apsakymų, atsiminimų knygų.

Stasys Paska
2020 10 24

100 metų, kai Radviliškyje gimė (1920) aktorius Stasys Paska. 1940 baigė J. Miltinio dramos studiją. 1940–1945 Panevėžio dramos teatro, 1945–1949 Žemaičių dramos teatro Telšiuose, 1949–1981 Šiaulių dramos teatro aktorius. Sukūrė vaidmenų kine, režisavo spektaklių. Mirė 1981 11 25 Šiauliuose.

2020 10 24

125 metai, kai Berštininkuose (Šilutės r.) gimė (1895) Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, ekonomistas, poetas Gustavas Juozupaitis. Tautinio lietuvių banko Klaipėdoje steigėjas (1919), iki 1938 – direktorius. Buvo Donelaičio draugijos (įkurta 1921) Klaipėdoje pirmininkas (1921–1930) ir kasininkas (bibliotekininkas), 1921 – „Santaros“ pirmininkas ir iždininkas, vienas „Aukuro“ draugijos steigėjų (1922). 1924–1925 leido laikraštį „Pajūrio sargas“, 1924–1926 – dienraštį „Klaipėdos žinios“. Iš Klaipėdos 1939 persikėlė į Panevėžį, dirbo buhalteriu. Spaudoje paskelbė eilėraščių, straipsnių prekybos ir ekonomikos klausimais. Mirė 1954 04 15 Panevėžyje.

2020 10 24

225 metai, kai įvyko (1795) trečiasis Lietuvos–Lenkijos padalijimas ir Panevėžys, priskirtas Vilniaus gubernijai, atiteko Rusijai.

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.