Algimantas Aleksandravičius
2020 11 02

60 metų, kai Klaipėdoje gimė (1960) fotomenininkas Algimantas Aleksandravičius. 1984–2008 gyveno Panevėžyje. „Algimanto galerijos“ Panevėžyje įkūrėjas ir savininkas. Nuo 1988 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografas menininkas. Rengia personalines ir grupines parodas Lietuvoje bei užsienyje. Išleido autorinių fotografijos albumų, sudarė kitų autorių fotografijos leidinių. „Nusipelnęs panevėžietis“ (2003), apdovanotas LR Vyriausybės meno premija (2003), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu (2007), Lietuvos nacionaline premija (2011).

Juozas Jankevičius
2020 11 02

130 metų, kai Vėbriuose (Rokiškio r.) gimė (1890) inžinierius, valstybės veikėjas Juozas Jankevičius. 1910 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1915 baigęs Kijevo politechnikos institutą, dėstė Kijevo aukštesniojoje hidrotechnikos mokykloje, dirbo Kijevo kelių apygardoje. 1917–1918 Ukrainos lietuvių tautos tarybos Kijeve pirmininkas. Jo pastangomis Rovne pradėtas formuoti Lietuvių atskirasis batalionas. 1918 grįžo į Lietuvą. 1922–1925 Susisiekimo ministerijos inžinierius. 1924–1940 Lietuvos universiteto docentas. 1925–1926 Plentų ir vandens kelių valdybos direktorius. 1926–1927 LR susisiekimo ministras. Parašė darbų apie geležinkelius. Mirė 1945 04 22 Chvalynsk (Rusija).

Juozas Slėnys
2020 11 05

100 metų, kai Kaliamiestyje (Rokiškio r.) gimė (1920) pedagogas, muzikas Juozas Slėnys. Mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. Nuo 1947 dirbo muzikos mokytoju Panevėžio 3-ioje vidurinėje mokykloje. Sukūrė estradinių, chorinių, vaikų dainų, pjesių. Mirė 1989 08 12 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2020 11 07

65 metai, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1955) muziejininkas, numizmatas Vincas Ruzas. 1979 baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1979–1981 dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje. Nuo 1981 mokslinis bendradarbis Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje (dab. Lietuvos nacionalinis muziejus). Nuo 2003 dirba Lietuvos banko Pinigų muziejuje. Nuo 2005 Baltijos šalių numizmatų asociacijos narys. Už nuopelnus muziejininkystei įvertintas LR Kultūros ministerijos premija (1999). Dalyvavo mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Išleido knygų, katalogų.

Petras Kuzmickas
2020 11 07

110 metų, kai Kraušiškiuose (Pasvalio r.) gimė (1910) kunigas monsinjoras Petras Kuzmickas. 1930 įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigavo Panevėžio vyskupijos parapijose. 1967–1969 ir 2002–2012 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos altaristas. Mirė 2012 09 10 Panevėžyje, palaidotas Smilgiuose (Panevėžio r.)

Petras Knizikevičius
2020 11 08

85 metai, kai Kalno kaime (prie Paįstrio, Panevėžio r.) gimė (1935) gydytojas akušeris-ginekologas Petras Knizikevičius. 1946–1954 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1954–1960 studijavo Kauno medicinos institute. Nuo 1960 Panevėžio respublikinėje ligoninėje dirbo akušeriu ginekologu, ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoju, gimdymo namų vyriausiuoju gydytoju, ilgus metus ginekologijos skyriaus vedėju. Aktyvus visuomenininkas, Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ garbės prezidentas. LR nusipelnęs gydytojas (2007), „Metų panevėžietis“ (2007).

Alvydas Pakarklis
2020 11 09

70 metų, kai Pagiriuose (Panevėžio r.) gimė (1950) dailininkas keramikas Alvydas Pakarklis. 1969–1977 studijavo Vilniaus dailės institute. Nuo 1977 dalyvauja parodose. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Vienas iš tarptautinių Panevėžio keramikos simpoziumų iniciatorių. Nuo 1991 gyvena ir kuria Čikagoje (JAV).

Andrius Povilas Variakojis
2020 11 10

110 metų, kai Panevėžyje gimė (1910) karo lakūnas Andrius Povilas Variakojis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1936 baigė Karo mokyklą, 1937 – Aviacijos mokyklos karininkų kursus. 1930 pašauktas kariuomenę, tarnavo Lietuvos karo aviacijoje. Antrojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos armijoje. Apdovanotas DLK Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medaliu (1935). Mirė 1941 12 02 Norilske (Rusija).

Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė
2020 11 11

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1955) dailininkė scenografė, režisierė Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė. 1962–1973 mokėsi Panevėžio 4-oje vidurinėje mokykloje. 1978 baigė meninį apipavidalinimą S. Žuko taikomosios dailės technikume, 1984 – scenografiją Lietuvos dailės institute. Nuo 1984 dirba Vilniaus teatre „Lėlė“. Sukūrė scenografiją Lietuvos nacionalinio dramos teatro, Vilniaus teatro „Lėlė“, Panevėžio lėlių vežimo teatro spektakliams. Iliustravo knygų, sukūrė plakatų.

Panevėžiečių klubas
2020 11 13

65 metai, kai Čikagoje (JAV) panevėžiečiai išeiviai įkūrė (1955) „Panevėžiečių klubą“. Klubo nariai išleido knygą „Panevėžys: geografinės ir istorinės žinios apie apylinkes ir miestą“ (1963).

Vytautas Kairiūkštis
2020 11 14

130 metų, kai Seinuose (Lenkija) gimė (1890) tapytojas, dailėtyrininkas, doc. Vytautas Kairiūkštis. Dailę studijavo 1917–1918 Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje, 1920–1921 Aukštosiose meno ir technikos dirbtuvėse Maskvoje. Nuo 1921 mokytojavo Vilniuje. 1931 baigė Vilniaus universitetą. 1932–1937 mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, 1933–1934 vadovavo šios gimnazijos moksleivių būrelio „Meno kuopa“ tapybos sekcijai. 1940–1944 Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Kaune Meno skyriaus vedėjas. 1944–1951 dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1921 dalyvavo ir rengė parodas Lietuvoje ir Lenkijoje. Nutapė figūrinių kompozicijų, portretų, peizažų, natiurmortų. Sukūrė pastelių, piešinių, koliažų. Parašė monografiją apie K. Sklėrių (1938), studiją apie M. K. Čiurlionį (1938). Mirė 1961 06 13 Vilniuje.

Ligita Kondrotaitė
2020 11 16

60 metų, kai Rokiškyje gimė (1960) aktorė Ligita Kondrotaitė. 1984 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Nuo 1984 Panevėžio (dab. Juozo Miltinio) dramos teatro aktorė. Vaidina teatre ir kine.

Aleksandras Liberis
2020 11 18

105 metai, kai Žvirbliuose (Panevėžio r.) gimė (1915) vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas Aleksandras Liberis. 1947–1952 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1952–1979 Panevėžio muzikos mokyklos (vėliau – muzikos technikumo, J. Švedo pedagoginės muzikos mokyklos) choro dirigavimo dėstytojas, moksleivių choro studijos vadovas. Vadovavo įvairiems Panevėžio saviveikliniams chorams, buvo miesto dainų švenčių vyr. dirigentas, respublikinių dainų švenčių konsultantas ir dirigentas. „Nusipelnęs panevėžietis“ (1997). Mirė 2014 12 16 Panevėžyje.

Senasis Panevėžio dramos teatras
2020 11 18

80 metų, kai LTSR Švietimo liaudies komisaro įsakymu Panevėžyje pradedamas steigti (1940) dramos teatras. Pirmasis spektaklis N. Pogodino „Sidabrinis slėnis“ suvaidintas 1941 03 15.

Stanislovas Didžiulis
2020 11 20

160 metų, kai Griežionėlėse (Anykščių r.) gimė (1850) bibliografas, kultūros ir visuomenės veikėjas Stanislovas Didžiulis. 1860–1863 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Vienas pirmųjų lietuvių draudžiamosios spaudos platintojų. 1870 pradėjo slapta kaupti asmeninę lituanistinę biblioteką. Padėjo platinti spaudą Garšvių draugijai. Dalyvavo akcijose prieš lietuvių spaudos draudimą, rinko tautosaką, sudarė lietuvių spaudos ir lituanikos bibliografijos rodyklių. Bendradarbiavo „Aušroje“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje“. 1905 revoliucinių įvykių dalyvis, platino socialdemokratų spaudą. 1906 kalintas, 1907–1917 buvo tremtyje Kanske. 1917–1924 gyveno Jaltoje. 1924 grįžo į Lietuvą. Mirė 1927 05 19 Griežionėlėse.

Remigijus Vilys
2020 11 22

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1965) dirigentas, pedagogas Remigijus Vilys. 1984 baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą. 1984–1991 studijavo Lietuvos muzikos akademijoje. 1992–2002 Panevėžio konservatorijos, vėliau – Panevėžio pagrindinės muzikos mokyklos mokytojas. Nuo 1996 Panevėžio kolegijos dėstytojas. 1992–2010 Panevėžio orkestro „Panevėžio garsas“ meno vadovas ir dirigentas. Nuo 2007 jaunimo orkestro „Aukštyn“ meno vadovas ir dirigentas. 1999–2011 Lietuvos savivaldybių kultūros administracijos Kultūros savivaldos kolegijos kanclerio pavaduotojas. 2000–2011 LR kultūros ministerijos projektų ir rengiamų dokumentų ekspertų darbo grupės narys. Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijos įkūrėjas. Lietuvos nacionalinio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestrų žanro tarybos pirmininkas. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2009).

Albertas Stepanka
2020 11 22

100 metų, kai Panevėžyje gimė (1920) dailininkas Albertas Stepanka. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1951 baigė Vilniaus dailės institutą. 1951–1966 Panevėžio dramos teatro dailininkas. 1966 įkūrė Panevėžio lėlių teatrą, jo vadovas ir dailininkas. Sukūrė scenovaizdžių Panevėžio dramos, Kauno muzikinio ir Kauno dramos teatrų spektakliams. Apipavidalino daugiau kaip 50 lėlių teatro spektaklių. Mirė 1998 05 10 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Romualdas Klasčius
2020 11 24

95 metai, kai Ukmergėje gimė (1925) aktorius Romualdas Klasčius. 1944–1948 Papilio (Biržų r.) progimnazijos direktorius. 1944–1964 Panevėžio dramos teatro aktorius. 1965  LTSR jaunimo teatro aktorius. Parašė pjesę „Debesys nuslinko“, kurią 1949 pastatė Kauno jaunojo žiūrovo teatras. Mirė 1985 03.

2020 11 28

160 metų, kai Šambalioniškiuose (Panevėžio r.) gimė (1860) knygnešys Antanas Briedelis (Briedis). 1883–1904 dirbdamas Panevėžio policijoje platino lietuvišką spaudą. Bendradarbiavo su knygnešiais J. Bieliniu, J. Bataičiu.

Andrius Domaševičius
2020 11 30

155 metai, kai Panevėžyje gimė (1865) gydytojas, visuomenės veikėjas Andrius Domaševičius. 1890 baigė Kijevo universitetą. 1893 apsigyveno Vilniuje. 1896 vienas Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir vadovų, parengė partijos programą. 1904 dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime. 1907 vienas Lietuvių mokslo draugijos steigėjų, 1908–1909 jos vicepirmininkas. Dalyvavo kovojant dėl lietuvių kalbos teisių Vilniaus vyskupijos bažnyčiose. 1908 vienas Vilniaus „Rūtos“ draugijos steigimo iniciatorių, kurį laiką jos pirmininkas. 1917 dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. 1919 įkūrė Lietuvos komunistų partiją, jai vadovavo. 1919 pradžioje kurį laiką ėjo sveikatos komisaro pareigas. Nuo 1921 gyveno ir dirbo Panevėžyje. Mirė 1935 03 19 Panevėžyje.