Kostas Stiklius
2020 12 25

140 metų, kai Liepalotuose (Šakių r.) gimė (1880) liaudies švietėjas, spaudos darbuotojas Kostas Stiklius. Gabeno ir platino draudžiamą lietuvių spaudą. 1899 kalintas už dalyvavimą „Sietyno“ draugijos veikloje. Nuo 1899 bendradarbiavo žurnaluose „Varpas“, „Ūkininkas“, „Naujienos“, dienraštyje „Vilniaus žinios“, JAV lietuvių leidiniuose. 1907–1909 Vilniuje leido ir redagavo humoro žurnalą „Ežys“, dirbo „Vilniaus žinių“ spaustuvėje. 1911–1915 gyveno Rygoje, dirbo „Rygos naujienų“ redakcijoje. Kaune redagavo „Naują žodį“ (1917), „Spaustuvininką“ (1923–1924). 1925–1928 Marijampolėje leido ir redagavo laikraštį „Šešupės bangos“. Parašė eiliuotų feljetonų, pasakėčių. Parengė mokslo populiarinimo ir praktinio pobūdžio knygelių. Išleido liaudies dainų rinkinį. Mirė 1962 02 24 Krekenavoje (Panevėžio r.)

Laikraštis „Roveris“
2020 gruodis

85 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1925) Panevėžio skautų šapirografu daugintas laikraštis „Roveris“. Redaktorius J. Merkis. Ėjo iki 1926 02.