2020 12 26

95 metai, kai Panevėžyje atidarytas (1925) trečiasis mieste kino teatras „Pasaulis“.

Laikraštis „Roveris“
2020 gruodis

85 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1925) Panevėžio skautų šapirografu daugintas laikraštis „Roveris“. Redaktorius J. Merkis. Ėjo iki 1926 02.