2021 12 15

140 metų, kai Panevėžyje gimė (1881) dailininkas grafikas Šolomas Feigenzonas. Strasbūre (Prancūzija) studijavo farmaciją. 1912–1914 mokėsi Strasbūro dekoratyvinės dailės mokykloje. 1915–1917 lankė Liuksemburgo dailės mokyklos prof. Blanko studiją, po to Berlyne mokėsi tapybos A. Lewino-Funke’s tapybos ir skulptūros mokykloje. Nuo 1924 dėstė dailės dalykus Panevėžio žydų vidurinėje mokykloje, nuo 1928 Panevėžio žydų mergaičių gimnazijoje „Yavne“. Apie 1925 pradėjo dalyvauti dailės parodose. Sukūrė portretų, peizažų. Mirė 1942.

Jeronimas Šliogeris
2021 12 15

150 metų, kai Bružiuose (Radviliškio r.) gimė (1871) inžinierius elektrikas, prof. Jeronimas Šliogeris. 1891 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1900 – Peterburgo elektrotechnikos institutą. Nuo 1922 dėstė Vytauto Didžiojo universitete. 1923 įsteigė universiteto elektrotechnikos laboratoriją ir jai vadovavo. Su kitais 1915 Petrograde įsteigė savaitraštį „Lietuvių balsas“. 1926 įkūrė Lietuvos rajoninių elektrinių bendrovę. 1925–1927 pirmasis Lietuvos inžinierių ir architektūros sąjungos pirmininkas. Parašė knygų apie elektrotechniką. Mirė 1936 02 27 Kaune.

2021 gruodis

55 metai, kai įkurtas (1966) Panevėžio lėlių liaudies teatras. Teatro įkūrėjai ir vadovai – Julija ir Albertas Stepankos. 2001 prijungtas prie Muzikinio teatro.