Gintaras Martinionis
2021 12 29

65 metai, kai Novogrudkoje (Panevėžio r.) gimė (1956) dailininkas keramikas, pedagogas Gintaras Martinionis. 1976 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą, 1980–1985 studijavo Vilniaus dailės institute. 1978–1980 Šiaulių reklamos biuro dailininkas. Nuo 1985 Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse parodose, surengė personalinių parodų. Žuvo 2017 02 12 Šiauliuose.

2021 12 29

110 metų, kai Baluškiuose (Biržų r.) gimė (1901) aviacijos majoras, nepriklausomybės kovų savanoris Jonas Pyragius. 1918 baigė Panevėžio „Saulės“ gimnaziją. Daug prisidėjo vystant Lietuvoje sportinę aviaciją, buvo vienu iš Lietuvos aeroklubo steigėjų. Bendradarbiavo spaudoje, išleido keletą knygelių. Nuo 1949 gyveno Australijoje. Mirė 1975 10 14 Adelaidėje (Australija).

2021 gruodis

55 metai, kai įkurtas (1966) Panevėžio lėlių liaudies teatras. Teatro įkūrėjai ir vadovai – Julija ir Albertas Stepankos. 2001 prijungtas prie Muzikinio teatro.