Jonas Liaučius
2022 01 15

75 metai, kai Palaižupėje (Mažeikių r.) gimė (1947) teisininkas, politikas, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras Jonas Liaučius. 1974 baigė Vilniaus universitetą. 1974–1978 dirbo LSSR Socialinio aprūpinimo ministerijoje ministro padėjėju juriskonsultu. 1978–1990 ir 1992–1998 advokatas Panevėžyje. 1988 vienas Sąjūdžio įkūrimo iniciatorių Panevėžyje. 1990–1992 Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, Krašto apsaugos komisijos pirmininkas. 1995–2000 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. 1999–2004 LR valstybės kontrolierius. Nuo 2005 advokatas Vilniuje. 2013 grįžo į Panevėžį. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000).

Algirdas Jurkauskas
2022 01 15

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1937) inžinierius mechanikas, technologijos m. habil. dr., prof. Algirdas Jurkauskas. 1966 baigė Talino politechnikos institutą. Nuo 1967 dirba Kauno politechnikos institute (nuo 1990 Kauno technologijos universitetas). 1977–1988 Panevėžio fakulteto Inžinerinių disciplinų katedros vedėjas. Nuo 1993 KTU Transporto problemų instituto direktorius, 1995–1998 Transporto inžinerijos katedros vedėjas. Nuo 1998 KTU Panevėžio filialo (nuo 2001 KTU Panevėžio institutas) direktorius. Mokslinių tyrimų kryptis – mechaninių sistemų diagnostika, transporto problemos. Išleido knygų apie transportą. Apdovanotas Lietuvos mokslo premija (2003, su kitais).

Vladislovas Vaišvila
2022 01 15

90 metų, kai Anykščių r. gimė (1932) pedagogas Vladislovas Vaišvila. 1955 baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo matematikos ir fizikos mokytojo kvalifikaciją. 1955–1957 dirbo Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje, 1957–1960 Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje, 1960 – Panevėžio politechnikume, nuo 1961 – Kauno technologijos universiteto Panevėžio vakariniame skyriuje. 1963–1999 KTU Panevėžio instituto vakarinio skyriaus prodekanas, nuo 1966 KTU Panevėžio instituto Bendramokslinių disciplinų katedros, 1998–2001 Fizinių mokslų katedros lektorius. Mokslinio darbo sritis – matematika. Mirė 2017 12 17 Panevėžyje.