Irena Kriaučeliūnienė
2022 02 23

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1927) visuomenės veikėja Irena Kriaučeliūnienė (Parulytė). Mokėsi Panevėžyje. 1949 persikėlė į JAV. 1963 su vyru Čikagoje įsteigė vienintelę JAV mokyklą, kurioje visi dalykai buvo dėstomi lietuviškai. Mokykla pavadinta Kriaučeliūnų vardo Montessori vaikų namais. 1964–1970 Amerikos lietuvių Montessori draugijos pirmininkė. 1980–1985 vadovavo lietuvių jėzuitų įkurtam Jaunimo centrui. 1986–1989 BALFo centro direktorė. 1989֪–1992 Tautos fondo direktorių tarybos narė.֪ Įvairių išeivijos lietuvių renginių organizatorė, talkininkė ir kultūrinės veiklos mecenatė. Apdovanota Jėzuitų IHS Fundatoriaus ordinu. Sudarė knygą „Tai mano Lietuva…: dr. Leono Kriaučeliūno gyvenimas ir darbai“ (Vilnius, 2007). Mirė 2016.

Vitas Stasiškis
2022 02 23

100 metų, kai Klevečkynės kaime (Panevėžio r.) gimė (1922) dirigentas, birbynininkas, pedagogas Vitas Stasiškis. Mokėsi Kauno amatų mokykloje, Panevėžio muzikos mokykloje, 1952–1957 studijavo Vilniaus konservatorijoje. 1957–1991 dėstė Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje. 1966–1991 Panevėžio dainų ir šokių ansamblio „Ekranas“ orkestro vadovas. 1980 suteiktas nusipelniusio dėstytojo garbės vardas. Mirė 2006.