2022 02 28

100 metų, kai įkurtas (1922) Panevėžio lietuvių mylėtojų artistų ratelis „Viltis“.