Bronius Liesys
2022 04 16

100 metų, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė (1922) Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas Bronius Liesys. 1940 įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą. Nacių okupacijos metais priklausė Lietuvos laisvės armijai. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai įsitraukė į antisovietinį rezistencinį sąjūdį. Nuo 1945 pradžios Jungtinės Kęstučio apygardos Rolando būrio partizanas, vėliau – apygardos štabo narys. 1947 11 paskirtas suformuoti Prisikėlimo apygardą, 1948 07 27 paskirtas jos štabo viršininku. Redagavo partizanų laikraštį „Prisikėlimo ugnis“. Rašė eilėraščius, kurie spausdinti partizanų leidiniuose. Apdovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnių Laisvės kovos kryžiais (1950, po mirties), Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1998, po mirties). Žuvo 1949 08 13 Užpelkių miške (Radviliškio r.).