Jurgis Banaitis
2022 04 24

110 metų, kai Papiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1912) inžinierius technologas,  žemės ūkio m. dr., prof. Jurgis Banaitis. 1934 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1946 baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir dirbo asistentu Organinės chemijos katedroje. 1948–1958 Lietuvos žemės ūkio akademijos sodininkystės ir daržininkystės katedros vyr. dėstytojas bei docentas. 1958–1964 dirbo Lietuvos statybos ir architektūros institute. 1964–1967 Kauno politechnikos instituto Bendrosios chemijos katedros profesorius. Parašė knygų apie žemės ūkio produkciją, statybines medžiagas. Mirė 1976 06 30 Kaune.