Laimutis Sėdžius
2022 05 06

60 metų, kai Karklėnuose (Kelmės r.) gimė (1962) teatro ir kino aktorius, politinis bei visuomenės veikėjas Laimutis Sėdžius. 1984 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Nuo 1984 Panevėžio (dab. Juozo Miltinio) dramos teatro aktorius. Nuo 2003 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Sukūrė daugiau kaip 80 vaidmenų, filmuojasi televizijoje, Lietuvos ir užsienio kino filmuose.

Sigita Markevičienė
2022 05 06

60 metų, kai Upytėje (Panevėžio r.) gimė (1962) lengvaatletė Sigita Markevičienė. 1983 baigė Panevėžio prekybos mokyklą. 1986–1994 dirbo Panevėžio aklųjų ir silpnaregių įmonėje. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių moterų lengvosios atletikos rekordininkė, Europos aklųjų ir silpnaregių lengvosios atletikos čempionė. IX–XII parolimpinių žaidynių prizininkė. Apdovanota LR Kūno kultūros ir sporto departamento medaliu „Uż aukštus sporto pasiekimus“ (1992, 1996), DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1996). „Metų panevėžietė“ (2017).

Evaldas Vėbra
2022 05 06

90 metų, kai Kaune gimė (1932) fizikas, gamtos mokslų dr. Evaldas Vėbra. 1950 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija), 1954 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1954–1956 dėstė Klaipėdos mokytojų institute, 1956–1959 – Šiaulių pedagoginiame institute. 1962–1990 dirbo Mokslų akademijos institutuose. Nuo 1990 LR Aplinkos apsaugos departamento generalinis direktorius. Nuo 1994 Aplinkos apsaugos ministerijoje vadovavo Tarptautinio bendradarbiavimo skyriui. Vėliau – Aplinkos ministerijos Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyriaus vyriausiasis specialistas. Skaitė paskaitas Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetuose. Daug metų buvo Lietuvos fizikų draugijos narys, Lietuvos 1941 birželio sukilėlių sąjungos narys. Paskelbė mokslinių darbų įvairiais radioaktyvumo, aplinkos užterštumo tyrimų, aplinkos apsaugos valdymo klausimais, nemažai publicistinių straipsnių. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1999), Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000).

Juozas Šidlauskas
2022 05 06

95 metai, kai Puknioniuose (Pakruojo r.) gimė (1927) pedagogas, choro dirigentas Juozas Šidlauskas. 1946 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1948–1952 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1955–1960 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1948–1957 Panevėžio 4-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, nuo 1950 – ir Panevėžio pedagoginės mokyklos dėstytojas, choro vadovas. Taip pat kurį laiką vadovavo Panevėžio rajono kultūros namų mišriajam chorui. Nuo 1957 mokytojavo ir vadovavo įvairiems chorams Kaune, nuo 1974 – Vilniuje. Buvo Kauno miesto dainų švenčių dirigentas, respublikinių dainų švenčių, festivalių ir chorų sąskrydžių dirigentas, chorų apžiūrų ir konkursų žiuri narys ir pirmininkas. Spaudoje paskelbė muzikinių straipsnių, chorų koncertų recenzijų, sukūrė dainų chorams ir vokaliniams ansambliams. 1965 jam suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas. Mirė 2015 12 13 Vilniuje.

Jokūbas Varaitis
2022 05 06

130 metų, kai Panevėžyje gimė (1892) vargonininkas, chorvedys Jokūbas Varaitis. Vargonuoti išmoko pas Panevėžio vargonininkus. 1912 atvyko į JAV ir apsigyveno Bostone. Iš pradžių pas M. Petrauską mokėsi dainuoti, o 1918 baigė jo vadovaujamą konservatoriją – įgijo muzikos mokytojo diplomą. Nuo 1925 Amerikos lietuvių vargonininkų sąjungos narys. Vargonininkavo, vadovavo chorams, statė operetes, rengė koncertus, organizavo šokių ir vaidinimų vakarus, dainavo daugelyje operečių, spektakliuose ir koncertuose. Mirė 1977 01 27 Kingstone (JAV).

Jurgis Butkus
2022 05 06

130 metų, kai Gargžduose gimė (1892) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Jurgis Butkus. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1914 baigė Vladimiro karo mokyklą, 1926 – Aukštųjų karininkų kursus. 1918 įstojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu. Tarnybą pradėjo 2 pėstininkų pulke, ėjo Kauno stoties komendanto, vėliau 1 bataliono vado, Atskirojo Marijampolės bataliono vado pareigas. Nuo 1919 6-ojo pėstininkų pulko vadas. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1923 perkeltas į II karo apygardos štabą, 1924 paskirtas šio štabo I skyriaus viršininku, vėliau ėjo štabo viršininko pareigas. 1933 paleistas į atsargą. Nuo 1950 gyveno Čikagoje (JAV), dirbo fabrikuose. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 4-ojo ir 5-ojo laipsnio ordinais (1919), DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1928), Savanorių medaliu (1929), Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (1928). Mirė 1960 10 30 Čikagoje.