Antanas Janauskas
2022 06 20

85 metai, kai Preidžiuose (Panevėžio r.) gimė (1937) animacinių filmų režisierius, dailininkas, scenaristas Antanas Janauskas. 1965 baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. 1965–1971 ir 1985–1991 Lietuvos kino studijos dailininkas, režisierius. 1973–1981 Paminklų konservavimo instituto operatorius. 1991 Vilniuje įkūrė animacinių filmų studiją „AJ“. 1970 sukūrė pirmąjį Lietuvos kino studijos animacinį filmą „Iniciatyva“. Mirė 2016 02 23 Vilniuje, palaidotas gimtinėje.

Kazimieras Švainauskas
2022 06 20

105 metai, kai Anapolyje (Panevėžio r.) gimė (1917) dailininkas grafikas Kazimieras Švainauskas. 1937–1940 mokėsi Kauno meno mokykloje. Antrojo pasaulinio karo metais įstojo į Vilniaus dailės akademiją. Dirbo Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Vilniaus baltarusių muziejuje. 1944 sovietų suimtas, išvežtas į Stalinogorsko šachtas (Rusija). Po karo grįžo į Vilnių, 1946 išvyko į Lenkiją, tęsė dailės studijas Krokuvos dailės akademijoje. 1951 persikėlė į Piasečną, dėstė dailę mokykloje. Nuo 1953 dalyvavo parodose Lenkijoje ir Lietuvoje. Lenkijos dailininkų sąjungos, Mozūrijos kultūros draugijos narys. Rašė straipsnius apie dailę, kūrė iliustracijas periodiniams leidiniams, tapė peizažus, raižė linoleumo ir medžio graviūras. Mirė 2002 01 25 Sedlcėse (Lenkija).

Antanas Vireliūnas
2022 06 20

135 metai, kai Vėžionyse (Kupiškio r.) gimė (1887) kalbininkas, pedagogas, geografas Antanas Vireliūnas. 1908–1910 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1910–1914 mokytojavo Tverų mokykloje, 1918–1919 – Saulės gimnazijoje Kaune. 1919–1921 dirbo Švietimo ministerijoje. 1923–1924 redagavo žurnalą „Švietimo darbas“. 1924 vienas iš knygų leidimo bendrovės „Sakalas“ steigėjų. Nuo 1906 bendradarbiavo leidiniuose „Lietuvos ūkininkas“, „Mokykla“, „Mokytojas“, „Lietuva“, „Lietuvis“, „Švietimo darbas“ ir kt. Rašė mokyklų, auklėjimo, kalbos, lietuvių literatūros klausimais, tyrė lietuvių kalbos terminiją. Išleido geografijos mokslo populiarinimo knygelių. Mirė 1925 07 23 Palangoje.