Vanda Maselytė-Žekonienė
2022 06 22

80 metų, kai Keliūgaloje (Panevėžio r.) gimė (1942) agrochemikė, agrarinių m. habil. dr., prof. Vanda Maselytė-Žekonienė. Mokėsi Šiaulių septynmetėje ir Vadoklių vidurinėje mokyklose. 1961–1966 studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Buvo paskirta į Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialą. Nuo 1985–1996 dėstė Vilniaus universitete, nuo 1997 – Lietuvos žemės ūkio universitete. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė. Išleido knygų apie ekologinę žemdirbystę, dirvožemio tyrimus.

Algirdas Bagdonas
2022 06 22

90 metų, kai Pumpėnuose (Pasvalio r.) gimė (1932) meteorologas-klimatologas Algirdas Bagdonas. 1951 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1956 – Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Nuo 1960 vadovavo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdybai, nuo 1976 – Sąjunginio žemės ūkio meteorologijos instituto Lietuvos agrometeorologijos laboratorijai, nuo 1987 – Pabaltijo agrometeorolijos ekspedicijai. 1976–1989 Pasaulinės meteorologijos organizacijos Agrometeorologijos skyriaus referentas, 1976–1980 Sąjunginio žemės ūkio meteorologijos instituto mokslo tarybos narys, ilgametis „Hidrometeorologijos straipsnių“ redaktorių kolegijos narys, respublikinių hidrometeorologijos konferencijų organizacinių komitetų pirmininkas, Lietuvos geografų (1962–1980) ir Gamtos apsaugos (1962–1978) draugijų tarybų narys, „Žinijos“ draugijos Mokslų apie Žemę sekcijos pirmininko pavaduotojas (1960–1989). Parašė straipsnių agrometeorologijos klausimais, išleido „Agrometeorologijos žinyną“ (1987, su R. Karalevičiene).