UAB „Panevėžio ketus“
2022 10 10

60 metų, kai įkurta (1962) Panevėžio liejimo mechaninė įmonė. Nuo 1994 UAB „Panevėžio ketus“.

2022 10 10

140 metų, kai Griniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1882) aktorius, literatas Kazimieras Kriaučiūnas (Kraučiūnas). Tarnavo pas ūkininkus, vaidino Ramygalos mėgėjų scenoje. 1907 atvykęs į JAV, aktyviai reiškėsi lietuvių kultūrinėje veikloje. Vaidino dramose, operetėse. Bendradarbiavo „Dirvoje“, „Margutyje“, „Vienybėje“. Parašė eilėraščių, atsiminimų knygą. Mirė 1970 12 02 JAV.

1. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija. L. Kaziukonio nuotrauka
2022 spalis

90 metų, kai pastatytas (1932) Panevėžio mergaičių gimnazijos (dab. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija) pastatas. Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis.