Alfonsas Moravskis
2023 04 07

155 metai, kai Pažvėriniuose (Panevėžio r.) gimė (1868) ekonomistas, politikas, prof. Alfonsas Moravskis. Vaikystėje gyveno Panevėžyje. 1886–1887 mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Nuo 1887 studijavo Charkovo, Kazanės, Kijevo universitetuose. 1902 baigė Leipcigo aukštąją prekybos mokyklą. 1922–1933 Lietuvos universiteto dėstytojas. Vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjų. Bendradarbiavo spaudoje. 1922 įsteigė žurnalą „Lietuvos ūkis“. Parašė knygų. Mirė 1941 03 15 Kaune.