Albertas Miškinis
2023 04 12

85 metai, kai Repšiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1938) inžinierius hidrotechnikas, politikas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Albertas Miškinis. 1954 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1958 – Panevėžio hidromelioracijos technikumą, 1970 – Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1959 ir 1963–1964 dirbo Alytaus melioracijos statybos valdyboje, 1964–1971 – Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Šilutės skyriuje, 1971–1990 – Utenoje, Kaimo statybos ministerijos sistemoje. 1996–2000 vadovavo individualiai projektavimo įmonei. 1990–1992 LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000).