Kazys Pranckonis
2023 04 13

125 metai, kai Dunkirke (JAV) gimė (1898) Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Kazys Pranckonis (Pranckevičius). 1906 su šeima persikėlė į Lietuvą. 1919 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Panevėžio batalioną. Dalyvavo nepriklausomybės kovose prie Ukmergės, Kėdainių, Panevėžio. 1926 Panevėžyje baigė Lietuvos miškų technikos mokyklą, 1928 – Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių, 1934 – Generalinio štabo skyrių. Ėjo įvairių kariuomenės kuopų vado pareigas. 1937 pakeltas į generalinio štabo pulkininkus leitenantus. 1940 07 sovietinio saugumo suimtas, atleistas iš kariuomenės, nuteistas 10 metų kalėti. Per 1941 Birželio sukilimą išlaisvintas, dirbo Lietuvos laikinosios vyriausybės Krašto apsaugos ministerijoje. 1943–1944 vadovavo Pirmajam statybos batalionui. 1944 formuojant Vietinę rinktinę, paskirtas į jos štabą. 1944 spalį pasitraukė į Vokietiją. 1957 emigravo į JAV. Vadovavo Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Baltimorės skyriui, dalyvavo Bendrojo Amerikos lietuvių fondo veikloje. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo (1920) ir DLK Gedimino 4-ojo (1936) laipsnio ordinais, Savanorių (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1971 05 12 Baltimorėje (JAV).