2023 05 13

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1943) dailininkė grafikė Rita Janė Rozytė. 1961–1967 studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute, įgijo taikomosios grafikos specialybę. Nuo 1976 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1993 Vilniaus miesto menininkų klubo „Plekšnė“ narė. Sukūrė grafinio dizaino darbų, akvarelių, ekslibrisų, estampų, iliustravo knygas.

Antanas Juška
2023 05 13

110 metų, kai Geležiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) kunigas, istorikas, istorijos m. dr., visuomenininkas Antanas Juška. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1940 baigė teologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete ir įšventintas į kunigus. 4 metus buvo Šeduvos progimnazijos kapelionas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, buvo Ravensburgo lietuvių stovyklos kapelionas. 1945 išvyko į Italiją ir iki 1948 mokėsi Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Nuo 1948 gyveno JAV, buvo Čikagos Šv. Mykolo lietuvių parapijos vikaras. Aktyvus įvairių išeivijos visuomeninių organizacijų narys, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Mirė 1979 01 23 Čikagoje (JAV).