Povilas Pečeliūnas
2023 05 17

95 metai, kai Kuršiuose (Panevėžio r.) gimė (1928) pedagogas, poetas, politinis kalinys Povilas Pečeliūnas. 1949–1952 Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1979 leido ir redagavo nelegalų antisovietinį leidinį „Alma Mater“, bendradarbiavo pogrindinėje „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“, prisidėjo prie nelegalaus žurnalo „Perspektyvos“ leidimo. 1980 KGB suimtas, nuteistas kalėti, kalintas Permės srities lageriuose, Sverdlovske. Tremtyje gyveno Tiumenės srityje. 1987 10 grįžo į Vilnių. 1988 surengė pirmąjį viešą Vasario 16 minėjimą (bado streiką) Vilniuje, Katedros aikštėje, reikalaudamas išlaisvinti politinius kalinius. 1989 atkūrė (su kitais) Lietuvos demokratų partiją, įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. Parašė studijų, straipsnių, paskelbė poezijos periodinėje spaudoje. Išleistas jo eilėraščių rinkinys. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1999, po mirties). Mirė 1990 02 23 Vilniuje.