2023 06 07

25 metai, kai Panevėžyje prasidėjo (1998) pirmasis akmens skulptūrų simpoziumas. Jo iniciatorius – skulptorius Alfridas Pajuodis. 2005–2015 simpoziumą, išaugusį iki tarptautinio, organizuodavo skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša.

Boleslovas Plungė
2023 06 07

115 metų, kai Žybartuose (Radviliškio r.) gimė (1908) dailininkas tapytojas, pedagogas, karininkas Boleslovas Plungė. 1925–1927 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1927–1929 – Kauno meno mokykloje. 1929 11 01 Panevėžio komendatūros pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1930 baigė Karo mokyklą, suteiktas pėstininkų atsargos leitenanto laipsnis ir paleistas į atsargą. Nuo 1933 mokytojavo Debeikių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, nuo 1936 11 01 Andrioniškio (Anykščių r.) pradinės mokyklos vedėjas. LŠS Andrioniškio būrio vadas. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose (Krasnojarsko kr.), nuteistas 10-čiai metų. 1963 grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje, mokytojavo. Nuo 1968 Kultūros ministerijoje dirbo fotografu. Liaudies meno draugijos narys. Dalyvavo liaudies meno parodose, surengė keletą personalinių parodų. Sukūrė per 500 tapybos darbų, apie 200 akvarelės lakštų, apie 300 piešinių. Mirė 1995 10 06 Vilniuje.