2023 06 24

125 metai, kai Smilgiuose (Pasvalio r.) gimė (1898) ekonomistas, visuomenininkas Antanas Vadopalas. 1916 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Studijavo ekonomiką Sankt Peterburgo politechnikos institute, 1922–1927 Lietuvos universitete. 1934–1939 finansų revizorius Klaipėdoje, Vilniuje. Nuo 1951 gyveno JAV, dirbo finansų bendrovėje. 1955 11 13 kartu su kitais Čikagoje įsteigė „Panevėžiečių klubą“. Parašė straipsnių istorijos, antropologijos, etimologijos klausimais. Monografijos „Panevėžys: geografinės ir istorinės žinios apie apylinkes ir miestą“ (Čikaga, 1963) vienas redaktorių. Mirė 1979 04 18 Long Byče (JAV).

Valerijonas Meištovičius
2023 06 24

130 metų, kai Pajuostės dvare (Panevėžio r.) gimė (1893) kunigas, teologas, istorikas, rašytojas Valerijonas Meištovičius. 1907–1914 mokėsi Peterburgo imperatoriškajame licėjuje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę. 1919 grįžo į Pajuostį. Vėliau įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1924 įšventintas kunigu. Porą metų kunigavo Vilniaus bažnyčiose. Vėliau studijavo Romos teisės universitete, gavo kanonų teisės daktaro laipsnį. 1937–1939 studijavo Vilniaus universitete, kur gavo teologijos daktaro laipsnį. Po to trumpai dėstė Vilniaus universitete kanonų teisę. Nuo 1932 Lenkijos ambasados prie Šv. Sosto patarėjas. 1939 apsigyveno Romoje, dirbo mokslinį darbą. Nuo 1946 buvo Lenkijos istorijos instituto Romoje steigėju ir vadovu. Parašė istorinių veikalų. Mirė 1982 05 24 Romoje (Italija).