Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla
2023 08 05

30 metų, kai Panevėžyje įsteigta (1993) Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla.

Danielius Vaitelis
2023 08 05

110 metų, kai Geležiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Danielius Vaitelis. 1935 baigė Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnaziją suaugusiems, 1938 – Karo mokyklą, 1939 – Kauno Karo aviacijos mokyklos oro žvalgų kursus. Baigęs mokslus Karo mokykloje, tarnavo Panevėžyje Pajuosčio kariniame dalinyje Pirmojo artilerijos pulko 4 baterijos būrio vadu, vėliau – to paties pulko žvalgybos karininku. Iš kariuomenės atleistas. 1943–1944 dirbo referentu Finansų valdyboje Kaune. 1944 įstojo į gen. P. Plechavičiaus organizuojamą Vietinę rinktinę, dėstė jos karo mokykloje Marijampolėje. Nuo 1944 08 Lietuvos laisvės armijos Ukmergės apskrities I rajono partizanų vadas. Vadovavo organizuojant Ukmergės, Kėdainių ir Panevėžio apskričių vyrus į partizanų būrius. Nuo 1945 vadovavo Vyčio apygardos partizanams. Dalyvavo daugelyje kautynių su SSRS vidaus kariuomene ir stribais. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (1998, po mirties). Žuvo 1948 05 13 prie Juodvisinės kaimo (Ukmergės r.).

Laurynas Gucevičius
2023 08 05

270 metų, kai Migonyse (Kupiškio r.) gimė (1753) architektas, prof. Laurynas Gucevičius (Stuoka-Gucevičius). 1768–1773 mokėsi Panevėžio pijorų mokykloje. 1773–1775 Vilniaus universitete studijavo matematiką ir architektūrą, 1776–1777 žinias gilino Romoje. Vėliau, grįžęs į Vilnių, dėstė matematiką Vilniaus kunigų seminarijoje. Iki 1780 Paryžiuje studijavo architektūrą Ž. F. Blondelio vardo architektūros mokykloje, klausėsi paskaitų Prancūzijos Dailės akademijoje. 1781 grįžęs į Vilnių, dirbo vyskupo I. J. Masalskio dvaro architektu. 1789–1794 Vilniaus kariuomenės inžinierių korpuso mokykloje dėstė karo inžineriją ir topografiją, 1793–1794 – Vilniaus universitete. 1797–1798 dirbo Vilniaus universiteto Architektūros katedros vedėju. Lietuviškojo klasicizmo architektūros pradininkas. Rekonstravo Vilniaus katedrą, Vilniaus rotušę, Vyskupų rūmus (dab. Prezidento rūmai), suprojektavo Verkių dvaro rūmų ansamblį ir kt. Mirė 1798 12 10 Vilniuje.