Vaidotas Antanaitis
2023 08 27

95 metai, kai Anitavos dvare (Panevėžio r.) gimė (1928) miškininkas, biomedicinos m. habil. dr., prof., politikas Vaidotas Antanaitis. 1935–1940 mokėsi Panevėžio 1-oje pradinėje mokykloje. 1947–1949 studijavo Vilniaus universitete, 1952 baigė Leningrado miškų technikos akademiją. 1959–1989 ir 1993–1994 Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1974–1989 Miškotvarkos katedros vedėjas. Sąjūdžio dalyvis, 1988–1990 Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1990–1992 LR miškų ūkio ministras. 1992–1993 Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje. Apdovanotas DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (2000), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000). Paskelbė apie 400 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Knygų, vadovėlių autorius ir bendraautoris. Mirė 2018 07 14 Vilniuje.

Vincas Geiga
2023 08 27

140 metų, kai Skrebotiškyje (Pasvalio r.) gimė (1883) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Vincas Geiga. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Baigė Sankt Peterburgo kadetų, 1910 Vladimiro karo mokyklą. Dirbo gimnastikos mokytoju Panevėžio gimnazijoje. 1919 sausį savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. Buvo Artilerijos pulko Pirmosios baterijos, nuo 1919 06 – Pirmojo diviziono, 1921 08 – 1926 – Pirmojo artilerijos pulko vadas. Dalyvavo mūšyje vaduojant Panevėžį iš bolševikų. Vėliau gyveno Vaivadų dvare (Panevėžio r.). Mirė 1945 Vaivaduose.