Jonas Kuodis
2023 10 05

120 metų, kai Roduose (Panevėžio r.) gimė (1903) statybos inžinierius, technikos m. dr., prof. Jonas Kuodis. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją, 1932 – Vytauto Didžiojo universitetą. 1932–1944 dėstė Vytauto Didžiojo universitete. 1937–1940 dirbo ir Kauno miesto savivaldybės Statybos skyriuje. Nuo 1947 gyveno JAV. 1947–1974 dirbo projektavimo bendrovėje „Stone & Webster“. Projektavo tiltus, užtvankas, elektrinių, pramonės įmonių ir civilinius pastatus. Gelžbetonio mokslinių tyrimų Lietuvoje pradininkas. Paskelbė mokslinių straipsnių, išleido knygą. Mirė 1983 03 17 Dorčesteryje (JAV).

Panevėžio elektrinė
2023 10 07

100 metų, kai Panevėžyje pradėjo veikti (1923) Panevėžio elektrinė. Veikė iki 1944. Dabar šiame pastate įsikūręs V. Variakojo sporto kompleksas (Elektros g. 11).

Marija Šileikaitė-Čičirkienė
2023 10 09

75 metai, kai Pumpėnuose (Pasvalio r.) gimė (1948) fotomenininkė Marija Šileikaitė-Čičirkienė. 1968 baigė Vilniaus finansų ir kredito technikumą. Nuo 1968 gyvena Panevėžyje. 1992–2015 Panevėžio fotografijos galerijos direktorė. Nuo 1990 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Išleidusi keliolika fotografijų albumų, katalogų sudarytoja. Suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotografės menininkės (FIAP) garbės vardas (1999). Pelniusi Lietuvos fotomenininkų sąjungos premiją „Už didelius nuopelnus fotografijos menui“ (2013).

Birutė Kareckaitė-Narkūnienė
2023 10 13

65 metai, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1958) pedagogė, poetė Birutė Kareckaitė-Narkūnienė. Baigusi Naujamiesčio vidurinę mokyklą studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. Dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Panevėžio ir Naujamiesčio mokyklose. Išleistos trys jos poezijos knygos. Mirė 2005 07 03 Naujamiestyje.

2023 10 13

130 metų, kai Garliavoje (Kauno r.) gimė (1893) bankininkas, visuomenininkas Pranas Vaitkūnas. 1925–1933 gyveno Panevėžyje, dirbo „Ūkio banko“ direktoriumi. „Dainos“ draugijos režisierius ir aktorius, vadovavo Mokytojų seminarijos dramos rateliui. Mirties data nežinoma.

Jonas Leonas Petkevičius
2023 10 17

195 metai, kai Rozalimo dvare (Pakruojo r.) gimė (1828) gydytojas Jonas Leonas Petkevičius. Mokėsi Panevėžio apskrities bajorų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje, 1852–1857 studijavo Kijevo universiteto Medicinos fakultete. Vertėsi privačia praktika. 1865–1901 dirbo Joniškėlio (Pasvalio r.) ligoninės vedėju, gydė žmones Joniškėlio, Linkuvos, Pasvalio, Smilgių apylinkėse. Nuo 1902 gyveno ir dirbo Puziniškyje (Panevėžio r.). Mirė 1909 09 30 Puziniškyje.

Mykolas Sluckis
2023 10 20

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1928) rašytojas Mykolas Sluckis. 1951 Vilniaus universitete baigė rusų filologiją. 1949 įstojo į Lietuvos rašytojų sąjungą. 1952–1954 Rašytojų sąjungos prozos konsultantas, 1954–1959 – valdybos sekretorius. Nuo 1959 atsidėjo rašytojo darbui. Parašė romanų, pjesių, novelių, apysakų, apsakymų, esė, pokalbių ir atsiminimų. Išleido daugiau kaip 20 knygų vaikams. LSSR liaudies rašytojas (1984). Pelnė LSSR valstybinę premiją (1966), apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi (2004). Mirė 2013 02 25 Vilniuje.

Eduardas Žilys
2023 10 20

115 metų, kai Jurgelionyse (Ukmergės r.) gimė (1908) pedagogas, literatas, karininkas Eduardas Žilys. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1925–1929 – Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1930 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1931 baigus Karo mokyklą, paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Dirbo įvairiose kaimo mokyklose Biržų ir Ukmergės apskrityse. 1939 įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, vėliau tęsė studijas Vilniaus universitete. Tuo pačiu metu Vilniuje mokytojavo, dirbo Vilniaus m. švietimo skyriaus inspektoriumi. 1944 persikėlė į Biržų apskritį, dirbo Vaškų progimnazijos direktoriumi. 1951 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1950 gyveno Panevėžyje, dirbo Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje, 1954–1966 – Panevėžio miesto švietimo skyriaus inspektorius, 1966 paskirtas Panevėžio 4-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju. Parašė pjesę, dvi knygeles, paskelbė pedagoginių apybraižų. Mirė 1995 10 19 Panevėžyje.

2023 10 21

35 metai, kai Panevėžyje miesto visuomenei reikalaujant virš Panevėžio dramos teatro pirmą kartą po sovietinės okupacijos iškelta (1988, Panevėžio miesto vykdomojo komiteto sprendimu) Lietuvos nacionalinė vėliava.

2023 10 21

100 metų, kai Ukmergėje gimė (1923) istorikas, istorijos m. dr., doc. Vladas Sudeika. Hitlerinės okupacijos metais dirbo Ukmergės bibliotekoje bibliotekininku. 1944–1946 istorijos mokytojas Kavarsko (Anykščių r.) progimnazijoje. 1946 persikėlė į Klaipėdą. Nuo 1952–1966 Panevėžio hidromelioracijos technikumo dėstytojas. 1956 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo istoriko specialybę. Nuo 1966 Kauno politechnikos instituto Panevėžio fakulteto dėstytojas, nuo 1971 – fakulteto prodekanas. Buvo Panevėžio m. „Žinijos“ draugijos narys. Paskelbė mokslinių straipsnių Panevėžio istorijos klausimais. Mirė 1976 02 14 Panevėžyje.

Sporto arena „Cido“
2023 10 24

15 metų, kai Panevėžyje atidaryta (2008) universali sporto arena „Cido“. Nuo 2023 01 04 – „Kalnapilio arena“.

Vidutė Emilija Janauskaitė-Sereikienė
2023 10 24

80 metų, kai Preidžiuose (Panevėžio r.) gimė (1943) poetė, publicistė Vidutė Emilija Janauskaitė-Sereikienė. 1961–1965 mokėsi Panevėžio politechnikume, 1969–1974 studijavo Maskvos standartizacijos ir metrologijos institute, 1999–2003 – Vilniaus parapsichologijos akademijoje. 1965–1984 dirbo Panevėžio baldų fabrike, 1984–1999 AB „Malsena“. Buvo Panevėžio r. laikraščio „Tėvynė“ korespondentė. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Panevėžio r. literatų klubo „Polėkis“, Pasvalio r. literatų klubo „Užuovėja“ narė. Jos kūryba išspausdinta „Ūkininke“, „Lietuvos aide“, „Panevėžio balse“, „Sekundėje“, „Tėvynėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Išleido poezijos knygų. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pripažinta Lietuvos kultūros šviesuole (2000), suteiktas Nusipelniusios Lietuvos kaimo rašytojos vardas (2018).

Jonas Paliūkas
2023 10 24

110 metų, kai Varakiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) kunigas Jonas Paliūkas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoje. 1942 įšventintas į kunigus. 1943 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Vikaras, kapelionas Varėnos, Ukmergės, Marijampolės parapijose, nuo 1947 – vikaras Žemaičių Kalvarijoje, nuo 1949 – Janapolės klebonas. 1950 sovietinės okupacinės valdžios areštuotas, nuteistas, kalėjo Rusijos lageriuose. Grįžęs į Lietuvą klebonavo Medingėnuose, nuo 1965 altarista Akmenėje, nuo 1969 Aleksandrijos, vėliau – Klykolių klebonas, nuo 1978 altarista Tveruose. Liturginių knygų sudarytojas, giesmių autorius. Mirė 1990 02 04 Tveruose (Telšių r.).

Rapolas Šaltenis
2023 10 24

115 metų, kai Klevėnuose (Anykščių r.) gimė (1908) literatūrologas, pedagogas, publicistas Rapolas Šaltenis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1938 Vytauto Didžiojo universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą bei germanistiką. 1938–1941 mokytojavo Kaišiadorių, 1942 – Ukmergės A. Smetonos gimnazijose. 1943–1944 Anykščių progimnazijos ir gimnazijos direktorius. Nuo 1945 gyveno Utenoje. Iki 1972 įvairių Utenos mokyklų ir gimnazijų mokytojas, direktorius. Mokytojų profesinės sąjungos, Žurnalistų profesinės sąjungos, Lietuvos Šaulių sąjungos narys. Paskelbė biografinių apybraižų, memuarų, išvertė Vydūno, L. Rėzos vokiškų darbų. Apdovanotas DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (1999). Utenos miesto garbės pilietis. Mirė 2007 10 12 Utenoje.

Povilas Šilas
2023 10 25

115 metų, kai Lukonyse (Kupiškio r.) gimė (1908) teisininkas, politikas Povilas Šilas. 1925–1929 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1927–1929 Panevėžio rajono moksleivių ateitininkų valdybos narys, pirmininkas. 1930 baigė Karo mokyklą atsargos leitenantu, 1935 – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą. 1936–1940 buvo Šiaulių kriminalinės policijos skyriaus vedėjas, 1940–1941 skyriaus viršininkas. 1941 paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės teisingumo viceministru. Dalyvavo Lietuvių fronto ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikloje. 1945 už antisovietinę veiklą suimtas, nuteistas, kalėjo Rusijos lageriuose. 1956 iš tremties paleistas. 1957–1976 dirbo Šlifavimo staklių gamykloje Vilniuje. 1988 buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys. Išleisti jo prisiminimai. Mirė 1993 09 03 Vilniuje.

Algirdas Romualdas Paulavičius
2023 10 27

80 metų, kai Kėdainiuose gimė (1943) aktorius Algirdas Romualdas Paulavičius. Nuo 1965 lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją. Nuo 1966 vaidino Panevėžio (dab. Juozo Miltinio) dramos teatre. Teatre sukūrė virš 100 vaidmenų, kine – apie 30. LSSR nusipelnęs artistas (1987). Metų panevėžietis (2013). Mirė 2020 11 23 Vilniuje, 2021 08 07 palaidotas Panevėžyje.

Ramūnas Grikevičius
2023 10 28

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1963) dailininkas tapytojas Ramūnas Grikevičius. 1986 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Dirba Panevėžio dailės mokykloje. Nuo 1986 dalyvauja parodose, pleneruose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1997 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Metų panevėžietis (2016).

Panevėžio politechnikos mokykla
2023 10 29

60 metų, kai įsteigta (1963) Panevėžio politechnikos mokykla. 2000 kartu su kitomis dviem profesinėmis technikos mokyklomis perorganizuota į Profesinio rengimo centrą.

Stasys Povilaitis
2023 10 31

75 metai, kai Kaune gimė (1948) fotomenininkas Stasys Povilaitis. 1966–1973 studijavo Kauno politechnikos instituto Panevėžio fakultete. Gyvena ir dirba Panevėžyje. Nuo 1989 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Išleido du savo kūrybos albumus.