Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka
2024 09 21

35 metai, kai Lietuvos kultūros ministro įsakymu Panevėžio viešajai bibliotekai suteiktas (1989) Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas.

Asta Valackienė
2024 09 21

60 metų, kai Varėnoje gimė (1964) sociologė, socialinių m. dr., prof. Asta Valackienė. 1987 baigė Vilniaus pedagoginį institutą, 1995 Kauno technologijos universitetą. 1987–1997 dėstė Panevėžio aukštesniojoje pedagogikos mokykloje. 1997–1998 ir nuo 2002 dėsto Kauno technologijos universiteto Panevėžio filiale (nuo 2014 KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas), 2002–2003 direktoriaus padėjėja mokslo reikalams, 2003–2014 Vadybos ir administravimo fakulteto dekanė. Išleido vadovėlį, mokomųjų knygų.

Benediktas Labanauskas
2024 09 21

120 metų, kai Baibokuose (Panevėžio r.) gimė (1904) miškininkas, žemės ūkio m. dr. Benediktas Labanauskas. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1929 Žemės ūkio akademiją. 1948–1949 Vilniaus miškų technikumo dėstytojas, direktoriaus pavaduotojas. 1949–1957 Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas. 1950–1976 dirbo Lietuvos miškų institute. Paskelbė mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, išleido knygų apie miškininkystę (kartu su kitais). Mirė 1978 09 12 Kaune.

Realinė mokykla
2024 09 21

140 metų, kai Panevėžyje pastatytas ir rugsėjo 21 d. pašventintas (1884) realinės mokyklos pastatas.

2024 rugsėjis

80 metų, kai Panevėžio prekybos mokyklos bazėje įkurta (1944) Panevėžio vidurinė ekonominė mokykla, ruošusi ekonomistus respublikos įmonėms bei įstaigoms. Veikė iki 1948.