Juozas Mėdžius
2021 12 19

85 metai, kai Ūsiškyje (Panevėžio r.) gimė (1936) kraštotyrininkas, poetas Juozas Mėdžius. Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. 1970–1993 dirbo Panevėžyje, rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialiniame muziejuje. Rašė eilėraščius, spausdino vietinėje ir respublikinėje spaudoje. Išleido poezijos knygą. Mirė 1994 05 03 Panevėžyje, palaidotas Žiliškiuose (Panevėžio r.)

2021 gruodis

55 metai, kai įkurtas (1966) Panevėžio lėlių liaudies teatras. Teatro įkūrėjai ir vadovai – Julija ir Albertas Stepankos. 2001 prijungtas prie Muzikinio teatro.