2022 10 30

135 metai, kai Girdiškyje (Panevėžio r.) gimė (1887) poetas Antanas Juozas Jokubaitis. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1910–1912 tarnavo Rygos miesto policijoje. Nuo 1913 gyveno JAV, studijavo Valparaiso ir Bostono universitetuose. Įsitraukė į lietuvių visuomeninę veiklą, organizavo meno saviveiklą, režisavo spektaklius, pats vaidino. Bendradarbiavo spaudoje, išleido du eilėraščių rinkinius. Mirė po 1967 JAV.

1. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija. L. Kaziukonio nuotrauka
2022 spalis

90 metų, kai pastatytas (1932) Panevėžio mergaičių gimnazijos (dab. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija) pastatas. Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis.