2023 09 19

80 metų, kai Panevėžyje atidengtas (1943) paminklas 1941 06 26 bolševikų nužudytiems medikams Antanui Gudoniui, Stanislovui Mačiuliui, Juozui Žemguliui ir Zinaidai Kanevičienei. Skulptorius – Bernardas Bučas. Atstatytas 1988 11 01.