2024 09 11

135 metai, kai Panevėžyje gimė (1889) kunigas, spaudos darbuotojas Antanas Tamuliūnas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Panevėžyje žandarų sulaikytas su draudžiamomis lietuviškomis knygomis, kalintas. Nuo 1903 gyveno JAV. 1915 baigė Šv. Bonaventūros kunigų seminariją. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje, išvertė ir išleido katalikiškų leidinių. Mirė 1959 04 15 Majamyje ( JAV).

2024 rugsėjis

80 metų, kai Panevėžio prekybos mokyklos bazėje įkurta (1944) Panevėžio vidurinė ekonominė mokykla, ruošusi ekonomistus respublikos įmonėms bei įstaigoms. Veikė iki 1948.