2018 07 24
85 metai, kai Panevėžyje gimė (1933) choro dirigentas, muzikologas, pedagogas, humanitarinių m. dr., prof. Karolis Rimtautas Kašponis. 1956 baigė Vilniaus universitetą, 1962 – Lietuvos konservatoriją. 1956–1959 mokytojavo Ukmergės vaikų muzikos mokykloje, 1959–1965 – Vilniaus vaikų muzikos mokykloje, M. K. Čiurlionio meno mokykloje, J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume. 1965–1996 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje. Vadovavo mėgėjų chorams ir ansambliams. Sukūrė choro dainų, harmonizavo liaudies dainų. Knygų, vadovėlių autorius.
2018 07 24
150 metų, kai Daukniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1868) gydytojas Kazimieras Sliekas. 1887 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1893 – Kijevo universitetą. Nuo 1907 gyveno ir dirbo Panevėžyje. 1918–1923 Panevėžio apskrities gydytojas. Aktyviai rėmė miesto kultūrinį gyvenimą, talkino Panevėžyje įkuriant draugiją „Aidas“ ir lietuvių klubą „Vienybė“. Mirė 1929 12 16 Panevėžyje.