2018 09 19
75 metai, kai Panevėžyje atidengtas (1943) paminklas 1941 06 26 bolševikų nužudytiems gydytojams Antanui Gudoniui, Stanislovui Mačiuliui, Juozui Žemguliui ir Zinaidai Kanevičienei (skulpt. B. Bučas). Atstatytas 1988 11 01.