2018 10 24

10 metų, kai Panevėžyje atidaryta (2008) universali sporto arena „Cido“.

2018 10 24

105 metai, kai Varakiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) kunigas Jonas Paliūkas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1943 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Dirbo pastoracinį darbą Varėnoje, Ukmergėje, Marijampolėje, Žemaičių Kalvarijoje, Akmenėje. Liturginių knygų sudarytojas, giesmių autorius. Mirė 1990 02 04, palaidotas Tveruose (Telšių r.).

2018 10 24

110 metų, kai Klevėnuose (Anykščių r.) gimė (1908) literatūros tyrinėtojas, pedagogas, publicistas Rapolas Šaltenis. 1927 baigė Panevėžio gimnaziją, 1940 – Vytauto Didžiojo universitetą. Mokytojavo Kaišiadorių, Ukmergės gimnazijose, direktoriavo Anykščių gimnazijoje ir Utenos mokyklose. Paskelbė biografinių apybraižų, memuarų, išvertė Vydūno, L. Rėzos vokiškų darbų. Apdovanotas LDK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu. Mirė 2007 10 12 Utenoje.