2018 10 29

55 metai, kai įsteigta (1963) Panevėžio politechnikos mokykla. 2000 kartu su kitomis dviem profesinėmis technikos mokyklomis perorganizuota į Profesinio rengimo centrą.

2018 10 29

95 metai, kai pradėjo veikti (1923) Panevėžio elektros stotis.