2018 12 22
105 metai, kai Stultiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) kompozitorius, pedagogas Antanas Belazaras. 1934–1942 mokėsi Kauno konservatorijoje. Nuo 1944 dėstė Panevėžio muzikos mokykloje, buvo Panevėžio dramos teatro muzikinės dalies vedėju. 1962–1970 Panevėžio muzikos technikumo direktorius. Suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas (1963). Parašė vokalinių ir instrumentinių kūrinių, sukūrė muziką dramos spektakliams ir kino filmams, kūrinių fortepijonui, choro ir solo dainų, harmonizavo lietuvių liaudies dainų. Mirė 1976 11 15 Panevėžyje.
2018 12 22
115 metų, kai Pazūkuose (Panevėžio r.) gimė (1903) inžinierius, visuomenės veikėjas Juozas Barisas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1925 baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. Buvo Panevėžio amatų mokyklos vicedirektoriumi ir elektronikos skyriaus vedėju. Jo pastangomis 1928 Panevėžyje įvyko pirmasis Lietuvos jaunimo eucharistininkų kongresas, 1937 – pirmasis Lietuvoje vyrų eucharistininkų kongresas. Aktyvus Panevėžio katalikų veiklos centro narys, ateitininkų, senelių, kalinių globos organizacijų veikėjas, verslininkų ir miesto valdybos narys. Mirė 1987 12 11 Kaune.