2019 12 13

100 metų, kai Panevėžio miesto taryba nutarė įsteigti (1919) darbo biržą.