Deveikytė-Navakienė Jonė

2017 02 20

110 metų, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1907) teisės istorikė, visuomenės veikėja, teisės m. dr. Jonė Deveikytė-Navakienė. 1932 baigė Lietuvos universitetą. Po karo gyvendama Paryžiuje aktyviai reiškėsi kaip mokslininkė, visuomenininkė, pedagogė. 1971 Čikagoje išleistas jos atliktas pirmojo Lietuvos statuto vertimas iš originalo į lietuvių kalbą. Mirė 1965 02 26 Paryžiuje (Prancūzija).