2017 11 14
145 metai, kai įkurta (1872) Panevėžio mokytojų seminarija. Su pertraukomis Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais veikė iki 1952, kai buvo perorganizuota į Pedagoginę mokyklą.