Dailė Panevėžio architektūroje

Virtuali galerija

Architektūra sukuria aplinką, kurioje gali tarpti dailės kūriniai. Tokios dailės rūšys kaip vitražas, skulptūra (reljefas, bareljefas, horeljefas), freska, sieninė tapyba glaudžiai susijusios su architektūra ir vadinamos architektūrine daile.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus darbuotojų parengtoje virtualioje galerijoje „Dailė Panevėžio architektūroje“ pristatomi dailės kūriniai, įsilieję į Panevėžio visuomeninių, kulto pastatų interjerus bei eksterjerus. Apžvelgsime keletą architektūrinės dailės rūšių – vitražą, skulptūrą ir kt.

Vitražas neatsiejamas nuo pastato architektūros visumos. Architektūra ir stiklo darbai išlaiko glaudų ryšį ir vienas kitą papildo, dekoratyviniai vitražai įsilieja į architektūrinę dermę ir tampa kaip nedalomas vienetas.

Lietuvoje jau nuo XVI a. vitražais buvo puošiamos bažnyčios, pilys. Šiuolaikinio vitražo mokyklos pradininkas – Stasys Ušinskas (vitražų ciklai bažnyčiose – Berčiūnų, 1944, Mažojoje Kristaus Prisikėlimo Kaune, 1947 ir kt.). Sėkmingai perimtos prieškaryje Stasio Ušinsko suformuotos vitražo tradicijos, plėtojama jo mokykla. Nuo 7 dešimtmečio vitražas itin išpopuliarėjo visuomeniniuose pastatuose. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, suintensyvėjo sakralinio vitražo kūrimas, vitražas grįžo į bažnyčių erdves, į įvairias sakralines terpes.

Panevėžyje seniausias vitražas yra Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Rašytiniai šaltiniai byloja, kad tai J. Koskevičiaus 1896 m. sukurtas vitražas, vaizduojantis šv. Petrą ir šv. Povilą. Sovietmečiu pastatytų visuomeninių Panevėžio pastatų erdves papuošė Liudviko Pociaus, Gintautėlės Laimutės Baginskienės, Kazio Morkūno, Vlado Jankausko, Vytauto Banio ir kitų menininkų sukurti vitražai. Po Nepriklausomybės atkūrimo bažnyčias atidavus tikintiesiems, jas reikėjo rekonstruoti. Taip Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje atsirado Broniaus Bružo, Eglės Valiūtės kūriniai, Marijonų koplyčioje (dabar Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektoratas) – Gintaro Kraujelio, naujai pastatytoje Naujojoje Apaštalų bažnyčioje – Vytauto Janulionio vitražai.

2007 m., 2009 m. ir 2014 m. Panevėžyje buvo surengti tarptautiniai vitražo simpoziumai.

Mūsų parengtoje virtualioje galerijoje „Dailė Panevėžio architektūroje“ šiuo metu pristatomi 28 vitražai ar jų kompozicijos, pateikiami meno kūrinių pavadinimai, jų autoriai, sukūrimo metai, literatūra apie juos ir žemėlapiai. Galerijoje – virš 100 nuotraukų. Ateityje virtualią galeriją papildysime kitais dailės kūriniais.

Peržiūrėti galeriją

Galeriją parengė
Asta Rimkūnienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius
asta.rimkuniene@pavb.lt