Jonas Alekna

Teatro aktorius, režisierius, dailininkas. Gimė 1917 07 20 Kubiliūnuose (Radviliškio r.) – mirė 1964 09 03 Panevėžyje. 1930 m. baigė Kubiliūnų pradinę mokyklą, 1935 m. mokėsi Grinkiškio žiemos žemės ūkio mokykloje. 1940 m. baigė Kauno Pirmąją keramikos-amatų mokyklą. 1938–1940 m. lankė Kauno Darbo rūmų ir J. Miltinio vaidybos studiją. 1940–1964 m. – Panevėžio dramos teatro […]

Algimantas Aleksandravičius

Fotomenininkas. Gimė 1960 11 02 Klaipėdoje. 1979 m. baigė Klaipėdos 4-ąją vidurinę mokyklą. 1984–2009 m. gyveno Panevėžyje. 1984–1991 m. dirbo kultūrizmo treneriu, 1986 m. treniravo Lietuvos jaunimo rinktinę. Panevėžyje įkūrė „Algimanto“ fotografijos galeriją (1994–1999), jai vadovavo, surengė daugiau kaip 60-ties žinomų Lietuvos menininkų parodų, kitų kultūrinių renginių. Nuo 1995 m. dirbo fotografu žurnaluose „Extra“, „Cosmopolitan“, […]

Bronius Babkauskas

Teatro ir kino aktorius. Gimė 1921 04 09 Pilviškiuose (Vilkaviškio r.) – mirė 1975 10 21 Panevėžyje. Mokėsi Žaliosios pradinėje mokykloje, Pilviškių progimnazijoje. 1938–1940 m. Kaune lankė Darbo rūmų vaidybos studiją (vadovas J. Miltinis). 1940–1975 m. – Panevėžio dramos teatro aktorius. Buvo vienas pagrindinių Juozo Miltinio suburtos teatro trupės, su kuria režisierius pastatė geriausius savo […]

Juozas Balčikonis

Kalbininkas, leksikologas, vertėjas, pedagogas. Gimė 1885 03 25 Ėriškiuose (Panevėžio r.) – mirė 1969 02 05 Vilniuje, palaidotas Ėriškiuose. 1898 m. baigė Ramygalos pradinę mokyklą. 1989–1906 m. mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje. 1911 m. baigė slavų filologiją Sankt Peterburgo (Rusija) universitete. Baigęs universitetą dirbo „Vilties“ redakcijoje Vilniuje. I pasaulinį karą praleido Voroneže (Rusija). 1918 m., grįžęs […]

Juozas Balčikonis

Dailininkas tekstilininkas, pedagogas. Gimė 1924 01 12 Giedraitinėje (Panevėžio r.) – mirė 2010 12 19 Vilniuje. 1936–1944 m. mokėsi Ramygalos (Panevėžio r.) gimnazijoje. 1944–1945 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1950 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 1949 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1951–1989 m. Lietuvos dailės […]

Vytautas Baliūnas

Pedagogas, kraštotyrininkas. Gimė 1930 01 26 Vilkiškiuose (Pasvalio r.) – mirė 2017 10 01 Panevėžyje. 1949 m. baigė Panevėžio 1-ąją berniukų gimnaziją. 1959 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo geografijos mokytojo specialybę. Baigęs gimnaziją pradėjo dirbti Truskavos septynmetėje mokykloje. Nuo 1954 m. dirbo Smiltynės (Panevėžio r.) septynmetėje, Naujamiesčio vidurinėje mokyklose, Panevėžio mokykloje-internate. 1965–2012 m. […]

Pranas Baltrėnas

Inžinierius, aplinkosaugininkas. Gimė 1940 08 02 Savitiškio vienkiemyje (Panevėžio r.) – mirė 2021 01 14 Vilniuje. 1948 kartu su tėvais ištremtas į Sibirą (Krasnojarsko kraštą). Ten 1948–1958 m. mokėsi Minos dešimtmetėje mokykloje. Nuo 1958 m. mokėsi Krasnojarsko upeivių technikume, Laivų mechanikos skyriuje, 1962 m. įgijo mechaniko techniko kvalifikaciją. 1962 m. grįžo į Lietuvą. 1963–1966 m. […]

Donatas Banionis

Teatro ir kino aktorius, režisierius. Gimė 1924 04 28 Kaune – mirė 2014 09 04 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 1932–1937 m. mokėsi pradinėje mokykloje Kaune, vėliau – Kauno amatų mokyklos keramikos skyriuje. 1941–1945 m. mokėsi Panevėžio dramos teatro vaidybos studijoje (vadovas J. Miltinis). 1984 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1941–2001 m. – Panevėžio dramos […]

Raimundas Banionis

Kino, televizijos ir teatro režisierius. Gimė 1957 05 13 Panevėžyje. 1964–1975 m. mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1980 m. baigė Kinematografijos institutą Maskvoje. 1980–1989 m. Lietuvos kino studijos, nuo 1990 – 2000 m. – kino bendrovės „Litnek“ režisierius, nuo 2000 m. dirba UAB „Videometra“. Pirmą kartą išėjo į sceną būdamas trejų metų – Panevėžio dramos […]

Kazimieras Barėnas (Barauskas)

Rašytojas, redaktorius, leidėjas. Gimė 1907 12 30 (pagal naująjį kalendorių – 1908 01 12) Stanioniuose (Panevėžio r.) – mirė 2006 03 17 Londone (Didžioji Britanija). Mokėsi Paįstrio pradinėje mokykloje, 1922–1929 m. – Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo 1926 m. jo eilėraščius, trumpus prozos bandymus, straipsnius spausdino „Panevėžio balsas“, „Kultūra“, „Žaizdras“, „Varpas“, „Lietuvos aidas“. 1929–1933 m. studijavo […]

Julius Beinortas

Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, inžinierius. Gimė 1943 02 11 Kačiuškiuose (Radviliškio r.) – mirė 2019 02 13 Panevėžyje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. 1959 m. baigė Grinkiškio vidurinę mokyklą, 1965 m. – Kauno politechnikos institutą, kur įgijo inžinieriaus-technologo specialybę. 1968 m. studijavo Friazino SSRS elektronikos pramonės ministerijos specializuotuose aukštuosiuose inžinerijos kursuose. 1959–1961 m. […]

Antanas Belazaras

Kompozitorius, vargonininkas, dirigentas, pedagogas. Gimė 1913 12 22 Upytėje (Panevėžio r.) – mirė 1976 11 15 Panevėžyje. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš savo tėvo vargonininko ir chorvedžio. Pradinę mokyklą pradėjo lankyti Upytėje, o šeimai persikėlus gyventi į kitą Panevėžio rajono kaimą, mokėsi Krekenavoje, vėliau – Šeduvos „Saulės“ draugijos progimnazijoje, 1934–1942 m. – Kauno konservatorijoje (J. […]

Simonas Bilis

 Plaukikas. Gimė 1993 11 11 Panevėžyje. Mokėsi Panevėžio „Žemynos“ vidurinėje mokykloje, 2012 m. baigė Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnaziją. 2017 m. baigė technologijų ir visuomenės studijas Šiaurės Karolinos valstybiniame universitete (JAV). Nuo 2018 m. atstovavo komandai „Energy Standard“ (Turkija). 2011 m. Pasaulio jaunių plaukimo čempionate Limoje (Peru) 50 m plaukime laisvuoju stiliumi užėmė 7-tą vietą, 100 […]

Vaclovas Blėdis

Teatro ir kino aktorius, teatro režisierius. Gimė 1920 05 27 Kubiliūnuose (Radviliškio r.) – mirė 1999 09 08 Panevėžyje. Mokėsi Grinkiškio pradinėje mokykloje, 1937–1940 m. – Kauno amatų mokykloje keramikos skyriuje, 1938–1940 m. – Kauno darbo rūmų vaidybos studijoje (vadovas J. Miltinis). 1958 m. stažavosi Maskvos J. Vachtangovo teatre ir Maskvos kino studijoje. Nuo 1940 […]

Felicija Bortkevičienė

Leidėja, politikos ir visuomenės veikėja, knygnešė. Gimė 1873 09 01 Linkavičių dvare (Panevėžio r.) – mirė 1945 10 21 Kaune, palaidota Troškūnuose. Iki 13 metų mokėsi namuose, 1885–1889 m. – Kauno „Marinskaja“ mergaičių gimnazijoje. Už streiko organizavimą iš priešpaskutinės klasės pašalinta. 1890 m. baigė Vilniaus mergaičių gimnaziją. Metus studijavo istoriją bei prancūzų kalbą Varšuvoje privačiuose […]

Paulius Breivis

Gydytojas onkologas chemoterapeutas. Gimė 1927 06 28 Panevėžyje – mirė 2000 10 21 Vilniuje. 1947 m. baigė Panevėžio 1-ąją gimnaziją. 1953 m. baigė Vilniaus universiteto Gydomosios medicinos fakultetą. SSRS medicinos mokslų akademijos Eksperimentinės ir klinikinės onkologijos institute Maskvoje baigė onkologijos aspirantūrą. 1958–2000 m. dirbo Vilniaus universiteto Onkologijos institute (1990–2002 m. – Lietuvos onkologijos centras). 1962–1990 […]

Bernardas Bučas

Skulptorius. Gimė 1903 11 18 Naurašiliuose (Panevėžio r.) – mirė 1979 12 21 Kaune. 1926 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1926–1928 m. studijavo Romos, 1928–1929 m. – Briuselio karališkojoje dailės akademijoje. Čia įsigijo aukštojo mokslo baigimo diplomą, 1929 m. už kompoziciją „Kristaus nuleidimas į karstą“ pelnė pirmąją premiją. Gavęs LR Švietimo ministerijos stipendiją 1936–1937 m. […]

Petras Būtėnas

Kalbininkas, tautotyrininkas, pedagogas. Gimė 1896 06 27 Dovyduose (Pasvalio r.) – mirė 1980 10 04 Bostone (JAV). 1996 m. palaikai perlaidoti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse. Mokėsi Grūzdžių, Švobiškio, Joniškėlio pradinėse, nuo 1906 m. – Linkuvos dviklasėje mokyklose. Apie 1909–1914 m. mokslus tęsė Latvijoje – Mintaujoje ir Bauskėje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui išvyko į Voronežą […]

Raimondas Dambrauskas

Pedagogas, švietimo veikėjas. Gimė 1960 07 13 Zarasuose. 1967–1978 m. mokėsi Zarasų M. Melnikaitės vidurinėje mokykloje, 1978–1979 m. – Vilniaus 31-ojoje technikos mokykloje. 1984 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgydamas fizikos ir astronomijos mokytojo diplomą. Stažavosi Ispanijoje, Suomijoje, Estijoje, Izraelyje, Prancūzijoje, Italijoje. 1984–1990 m. dėstė fiziką ir astronomiją Panevėžio 7-ojoje vidurinėje mokykloje. Nuo 1990 […]

Osvaldas Daugelis

Dailės istorikas, muziejininkas. Gimė 1955 10 06 Naujamiestyje (Panevėžio r.) – mirė 2020 07 19 Kaune. Panevėžio 5-ojoje vidurinėje mokykloje baigė 5-ias klases, mokslą tęsė Kauno Juozo Naujalio vidurinėje meno mokykloje, grafikos skyriuje. 1979 m. baigė Lietuvos dailės institutą, įgijo dailės teorijos ir istorijos specialybę. Stažavosi Ermitaže Leningrade (dab. Sankt Peterburgas, Rusija), Kanadoje. Nuo 1979 […]

Andrius Domaševičius

Gydytojas, politikos veikėjas, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir vadovų. Gimė 1865 11 30 Panevėžyje – mirė 1935 03 19 ten pat. 1876–1884 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1890 m. baigė Kijevo universiteto Medicinos fakultetą, įgijo gydytojo ginekologo specialybę. Už socialdemokratinę veiklą 1897 ir 1899 m. kalintas Vilniuje, 1900 m. ištremtas į Sibirą. 1904 m. grįžo […]

Gražina Stanislava Drąsutienė

Gydytoja akušerė ginekologė. Gimė 1948 09 26 Panevėžyje. 1966 m. aukso medaliu baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą. 1966–1972 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. 1972–1978 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto internatūros vadovė, nuo 1974 m. šio universiteto dėstytoja. Docentė (1994). Profesorė (2007). Biomedicinos mokslų daktarė (2007). 1978–1994 m. – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų […]

Stasys Eidrigevičius

Dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius. Gimė 1949 07 24 Mediniškiuose (Pakruojo r.). Vaikystėje su tėvais persikėlė į Lepšių kaimą prie Panevėžio. Mokėsi Lepšių pradinėje mokykloje, 1960–1964 m. – Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1968 m. baigė meninės odininkystės studijas Stepo Žuko taikomosios dailės technikume Kaune, 1973 m. – Lietuvos dailės institutą. Nuo 1980 m. gyvena Varšuvoje (Lenkija). […]

Jurgis Elisonas

Zoologas, pedagogas, kraštotyrininkas. Gimė 1889 08 04 Aukštadvaryje (Kupiškio r.) – 1946 01 04 Vysbadene (Vokietija). 1901 m. mokėsi Rygos gimnazijoje, 1902–1907 m. – Panevėžio realinėje mokykloje, 1908 m. baigė Pskovo (Rusija) realinę mokyklą. 1915 m. baigė Petrogrado (Rusija) universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto gamtos skyrių. Mobilizuotas į armiją, 1915–1917 m. dirbo Rusijos karo aviacijos […]