Pranas Baltrėnas

PRANAS BALTRĖNAS

Inžinierius, aplinkosaugininkas.

Gimė 1940 08 02 Savitiškio vienkiemyje (Panevėžio r.) – mirė 2021 01 14 Vilniuje.

1948 kartu su tėvais ištremtas į Sibirą (Krasnojarsko kraštą). Ten 1948–1958 m. mokėsi Minos dešimtmetėje mokykloje. Nuo 1958 m. mokėsi Krasnojarsko upeivių technikume, Laivų mechanikos skyriuje, 1962 m. įgijo mechaniko techniko kvalifikaciją. 1962 m. grįžo į Lietuvą. 1963–1966 m. neakivaizdžiai studijavo Leningrado vandens transporto institute, o 1969 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo mechaniko inžinieriaus specialybę.  

1962–1963 m. dirbo Nemuno laivininkystėje laivo mechaniku, 1963–1970 m. – valdybos vyr. mechaniku. 1970–1978 m. dirbo Kauno politechnikos instituto Darbo apsaugos mokslo laboratorijoje vyr. inžinieriumi, mokslo darbuotoju, vadovavo studentų darbo saugos laboratoriniams darbams. Nuo 1978 m. dėstė Vilniaus inžineriniame statybos institute (nuo 1990 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas), 1993–2013 m. Aplinkos apsaugos katedros vedėjas, 2002–2015 m. Aplinkos apsaugos instituto direktorius.

Habilituotas technologijos mokslų daktaras (1993). Profesorius (1990).

Baltrėnas – vienas iš oro užterštumo kontrolės bei mažinimo technologijų kūrimo Lietuvoje pradininkų. Pagrindinės mokslinės veiklos sritys – technosferos užterštumo teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, aplinkos apsaugos technologijos. Sukūrė dulkėtumo kontrolės prietaisų, oro valymo įrenginių bei priemonių šiems įrenginiams regeneruoti. Paskelbė daugiau kaip 430 mokslinių straipsnių. 101 patentas.

Parengė „Oro valymo įrenginių katalogą“ (su kitais; 2000), išleido 3 vadovėlius, 25 mokomąsias knygas, 4 mokslines knygas, 20 monografijų, iš kurių svarbiausios: „Dulkėtumo mažinimas statybinių medžiagų pramonės įmonėse“ (1990; rusų k.), „Aplinkos apsauga statybos pramonėje“ (su Antanu Primaku, 1991; rusų k.), „Oro valymo biotechnologijos“ (su Aušra Zigmontiene ir Rasa Vaiškūnaite; 2004), „Oro valymo įrenginių aerodinamika su grūdėtu sluoksniu“ (2010), „Tvarus medžio vaidmuo aplinkos apsaugos technologijose“ (su kitais; 2016), „Maži bioreaktoriai biologiškai skaidžių atliekų tvarkymui“ (su E. Baltrėnaite; 2018).

Įsteigė žurnalą „Journal of Environmental Engineering and Landscape Management“, buvo jo vyriausiasis redaktorius. „Lietuvos mokslo“ žurnalo vyriausiasis redaktorius, daugelio užsienio žurnalų redakcinių kolegijų narys.

Ukrainos technologinės kibernetikos mokslų akademijos narys (nuo 1992),Tarptautinės ekologijos ir žmonių saugos mokslų akademijos (Sankt. Peterburgas) tikrasis narys (nuo 1994), Vilniaus miesto tarybos visuomeninės Aplinkos apsaugos komisijos pirmininkas (nuo 1995), Lietuvos mokslo tarybos narys (1995–1999), Lietuvos mokslininkų sąjungos Aplinkos apsaugos inžinerijos centro pirmininkas (nuo 1996), Lietuvai pagražinti draugijos Respublikinės tarybos narys (nuo 1998), LR Vyriausybės konsultantas aplinkos apsaugos klausimais (1999–2000), Rusijos pramoninės ekologijos mokslo akademijos tikrasis narys (nuo 2003), Europos Gamtos mokslų akademijos (Hanoveris, Vokietija) narys (2004). Tarptautinės UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ (MAB) Lietuvos Nacionalinio Komiteto tarybos narys (nuo 2010).

 

Įvertinimas
SSRS liaudies ūkio pasiekimų paroda (Maskva) – bronzos medalis (1973), sidabro medalis (1974).
Lietuvos mokslo premija (1994).
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius (2001).
V. Lomonosovo medalis (2001).
Sankt Peterburgo (Rusija) miškų ūkio akademijos Garbės daktaras (2003).
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) sertifikatas ir aukso medalis (2007).
Šv. Kristoforo statulėlė (2015).
Ženklas-medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (2017).

 

Nuotraukoje Pranas Baltrėnas. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/profile/Pranas_Baltrenas2


Svarbesnė literatūra apie P. Baltrėną

  1. Baltrėnas Pranas. Iliustr. // Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2015, d. 2, p. 216.
  2. Baltrėnas Pranas. Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2018. Kaunas : Leidybos studija, [2018]. P. 459.
  3. Baltrėnas Pranas // Sėkmingiausios Lietuvos asmenybės. Oxford : Oxford Encyclopedia Ltd [ [i.e. BPH-British Publishing House LTD], 2017, t. 1, p. 51.
  4. Butkus, Donatas. Gyvenimo keliai ir kryžkelės: [P. Baltrėno 70-mečiui]. // Gedimino universitetas. 2010, nr. 3, p. 35–37.
  5. Mirė Lietuvos mokslo premijos laureatas profesorius Pranas Baltrėnas : [nekrologas]. Portr.. https://www.bernardinai.lt/mire-lietuvos-mokslo-premijos-laureatas-profesorius-pranas-baltrenas/ // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. 2021, saus. 18.
  6. Pranas Baltrėnas. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2002, t. 1, p. 575.
  7. Pranas Baltrėnas: [aplinkos apsaugos inžinierius]: literatūros rodyklė. Vilnius, 2000. 120 p.: iliustr.
  8. Pranas Baltrėnas: biografijos puslapiai ir bibliografinė rodyklė. Vilnius, 2010. 278, [1] p.: iliustr.