Juozas Balčikonis

Kalbininkas, leksikologas, vertėjas, pedagogas. Gimė 1885 03 25 Ėriškiuose (Panevėžio r.) – mirė 1969 02 05 Vilniuje, palaidotas Ėriškiuose. 1898 m. baigė Ramygalos pradinę mokyklą. 1989–1906 m. mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje. 1911 m. baigė slavų filologiją Sankt Peterburgo (Rusija) universitete. Baigęs universitetą dirbo „Vilties“ redakcijoje Vilniuje. I pasaulinį karą praleido Voroneže (Rusija). 1918 m., grįžęs […]

Pranas Baltrėnas

Inžinierius, aplinkosaugininkas. Gimė 1940 08 02 Savitiškio vienkiemyje (Panevėžio r.) – mirė 2021 01 14 Vilniuje. 1948 kartu su tėvais ištremtas į Sibirą (Krasnojarsko kraštą). Ten 1948–1958 m. mokėsi Minos dešimtmetėje mokykloje. Nuo 1958 m. mokėsi Krasnojarsko upeivių technikume, Laivų mechanikos skyriuje, 1962 m. įgijo mechaniko techniko kvalifikaciją. 1962 m. grįžo į Lietuvą. 1963–1966 m. […]

Platonas Jankauskas

Inžinierius mechanikas. Gimė 1860 10 31 Minske (Baltarusija) – mirė 1941 11 27 Daniliškyje (Panevėžio r.). 1879 m. baigė Minsko klasikinę gimnaziją. 1883 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto astronomijos studijas ir įstojo į Sankt Peterburgo kelių inžinerijos institutą. 1886 m. jį baigė, įgydamas kelių inžinieriaus diplomą. Inžinieriaus praktiko darbą dirbo kelių ir uostų statybose Rusijoje. […]

Eugenijus Arvydas Janulaitis

Biochemikas. Gimė 1942 09 26 Panevėžyje. Būdamas trejų su šeima išsikėlė į Kelmę, vėliau apsigyveno Kaune. 1960–1964 m. studijavo Kauno medicinos institute, 1964–1967 m. – Biochemijos ir Genetikos katedrose Leningrado valstybiniame institute (Rusija), įgijo biologo biochemiko specialybę. 1975–2003 m. dirbo Biotechnologijos institute (1975–1992 m. – Taikomosios enzimologijos institutas, 1992–1995 m. Biotechnologijos institutas „Fermentas“), 1975–1988 m. […]

Arūnas Krotkus

Fizikas. Gimė 1948 04 04 Ąžuolytėje (Panevėžio r.). 1965 m. aukso medaliu baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1970 m. – Vilniaus universitetą. Nuo 1970 m. dirba Puslaidininkių fizikos institute, 1988–1992 m. – direktoriaus pavaduotojas, 1992–1994 m. – Senato pirmininkas. Fizinių ir technologijos mokslų centro vyr. mokslo darbuotojas, Optoelektronikos skyriaus vadovas. 1992–2006 m. Vilniaus universiteto, 1992–1994 […]

Antanas Laurinčikas

Matematikas. Gimė 1948 02 17 Skatikuose (Panevėžio r.) 1966 m. aukso medaliu baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą. 1966–1971 m. studijavo Vilniaus universiteto Matematikos ir mechanikos fakultete. 1971–1974 m. – Vilniaus universiteto tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros aspirantas. 1978–1979 m. stažavosi Prancūzijos Paryžiaus VI universitete. Nuo 1974 m. – Vilniaus universiteto, nuo 1996 m. – […]

Ona Maksimaitienė

Istorikė, kartografė, pedagogė. Gimė 1902 02 05 Sankt Peterburge (Rusija) – mirė 1999 12 10 Vilniuje, palaidota Panevėžyje. Baigusi lenkišką pradinę mokyklą toliau mokėsi privačioje mergaičių gimnazijoje Sankt Peterburge, 1916–1918 m. – Voronežo Martyno Yčo mergaičių gimnazijoje, 1919–1922 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijoje. 1927 m. baigė Kauno universiteto Humanitarinį fakultetą. 1923–1924 m. mokytojavo Kaune, 1925–1929 […]

Rimantas Miknys

Istorikas. Gimė 1958 01 05 Velniakių k. (Panevėžio r.). 1965–1969 m. mokėsi Vepų (Panevėžio r.) pradinėje mokykloje, 1969–1973 m. – Karsakiškio (Panevėžio r.) 8-metėje mokykloje, 1973–1976 m. – Subačiaus vidurinėje mokykloje. 1976–1981 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos ir pedagogikos fakultete, 1984–1989 m. – Lietuvos istorijos instituto aspirantūroje. 1994–1995 m. stažavosi Prancūzijos nacionalinių tyrimų centre, […]

Alfonsas Palionis

Biologas, entomologas. Gimė 1905 02 16 Vilniuje – mirė 1957 05 08 Vilniuje, palaidotas Naujamiestyje (Panevėžio r.) Apie 1912 m. tėvams grįžus į tėviškę, augo Povilauskų kaime (Panevėžio r.). Baigė Naujamiesčio pradinę mokyklą, 1925 m. – Panevėžio berniukų gimnaziją. 1925–1929 m. studijavo biologiją Lietuvos universiteto Gamtos fakultete. Dar studijuodamas pradėjo dirbti laborantu, vėliau entomologu pas […]

Povilas Tadas Puzinas

Visuomenės veikėjas, pramonininkas, mecenatas. Gimė 1839 06 29 Sukniškio dvare (Panevėžio r.) – mirė 1911 12 23 Vinicoje (Ukraina). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1859 m. studijavo Maskvos universiteto Fizikos-matematikos fakultete. 1864 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno iš tetos paveldėtame Didžiųjų Grūžių dvare (Pasvalio r.). Pavyzdingai tvarkė dvaro ūkį: įrengė plytinę, įveisė medelyną, atidarė klubą ir […]

Raimonda Ragauskienė

Istorikė. Gimė 1968 08 23 Panevėžyje. 1986 m. baigė Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą. 1991 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1994 m. dirba Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriuje. Nuo 2000 m. Vilniaus edukologijos universitete dėstė Lietuvos istoriją. Humanitarinių mokslų daktarė (2000). Profesorė (2013). Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Metrikos tyrimas ir leidyba, socialinė ir […]

Raimundas Šiaučiūnas

Chemikas technologas. Gimė 1960 04 23 Panevėžyje. 1967–1978 m. aukso medaliu baigė Panevėžio 9-ąją vidurinę mokyklą. 1978–1983 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultete, kurį baigė su pagyrimu. Stažavosi Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje. 1983–1988 m. – Kauno politechnikos instituto Statybinių medžiagų probleminės laboratorijos inžinierius, jaunesnysis mokslinis bendradarbis, nuo 1988 m. – Kauno politechnikos instituto […]

Arvydas Šliogeris

Filosofas, vokiečių egzistencializmo tyrinėtojas, filosofinių tekstų vertėjas, eseistas. Gimė 1944 09 12 Panevėžyje – mirė 2019 12 18 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 1962 m. aukso medaliu baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą. 1967 m. baigė Kauno politechnikos instituto Cheminių technologijų fakultetą. 1970–1973 m. studijavo Vilniaus universiteto Filosofijos katedros aspirantūroje. Stažavosi Frankfurto Gėtės vardo universitete […]

Vladislovas Eimutis Vanagas

Fizikas. Gimė 1930 04 27 Panevėžyje – mirė 1990 04 14 Pitsburge (JAV), palaidotas Vilniuje. 1937–1941 m. mokėsi ir baigė Panevėžio 4-ąją pradinę mokyklą. 1941–1948 m. mokėsi ir baigė Panevėžio 1-ąją gimnaziją. 1941–1948 m. mokėsi Panevėžio muzikos mokyklos fortepijono klasėje, baigė 3 jos kursus. 1948 m. pradėjo studijas Vilniaus valstybinėje konservatorijoje fortepijono-vargonų klasėje. 1949–1951 m. […]

Augustinas Vizbaras

Fizikas, puslaidininkių technologas, inovacijų kūrėjas ir diegėjas. Gimė 1984 06 18 Panevėžyje. 1990–1999 m. mokėsi Panevėžio 5-ojoje vidurinėje mokykloje, 1999–2003 m. – Vilniaus „Minties“ gimnazijoje. 2003–2007 m. studijavo telekomunikacijų fiziką ir elektroniką Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. 2007–2009 m. studijas tęsė Karališkajame technologijų institute Stokholme (Švedija), kur įgijo nanotechnologijų magistro laipsnį. 2009–2012 m. studijavo puslaidininkių technologijų […]

Dominykas Vizbaras

Transporto inžinierius, inovacijų kūrėjas ir diegėjas. Gimė 1980 09 11 Panevėžyje. 1999 m. baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą, 2003 m. – transporto inžineriją Klaipėdos universitete, 2004 m. – transporto ir jūrų technologijų vadybos magistrantūrą Antverpeno universitete (Belgija). 2001–2003 m. Klaipėdos laivų remonto įmonės projektų vadovas. 2004–1007 m. – „GKF Ltd“ gamybos ir pardavimų direktorius. 2007–2011 […]

Kristijonas Vizbaras

Fizikas, puslaidininkių technologas, inovacijų kūrėjas ir diegėjas. Gimė 1984 06 18 Panevėžyje. 1990–1999 m. mokėsi Panevėžio 5-ojoje vidurinėje mokykloje, 1999–2003 m. – Vilniaus „Minties“ gimnazijoje. 2003–2007 m. studijavo telekomunikacijų fiziką ir elektroniką Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. 2007–2009 m. studijas tęsė Karališkajame technologijų institute Stokholme (Švedija), kur įgijo nanotechnologijų magistro laipsnį. 2009–2012 m. studijavo puslaidininkių technologijų […]

Antanas Žilinskas

Matematikas, informatikas. Gimė 1946 01 05 Naujamiestyje (Panevėžio r.). 1963 m. aukso medaliu baigė Kauno 2-ąją vidurinę mokyklą. 1963–1968 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Automatikos fakultete, įgijo inžinieriaus elektriko specialybę. Nuo 1973 m. – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto mokslo darbuotojas, 1993–1998 m. – Informatikos katedros vedėjas, nuo 2007 m. – Optimizacijos sektoriaus vadovas. […]