Alfonsas Palionis

Biologas, entomologas. Gimė 1905 02 16 Vilniuje – mirė 1957 05 08 Vilniuje, palaidotas Naujamiestyje (Panevėžio r.) Apie 1912 m. tėvams grįžus į tėviškę, augo Povilauskų kaime (Panevėžio r.). Baigė Naujamiesčio pradinę mokyklą, 1925 m. – Panevėžio berniukų gimnaziją. 1925–1929 m. studijavo biologiją Lietuvos universiteto Gamtos fakultete. Dar studijuodamas pradėjo dirbti laborantu, vėliau entomologu pas […]

Mečislovas Leonardas Paliulionis

Vyskupas. Gimė 1834 11 19 Smilgių valsčiuje (Panevėžio r.) – mirė 1908 05 15 Kaune. 1861 m. baigė Panevėžio bajorų mokyklą, nuo 1852 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, 1856–1860 – Dvasinėje katalikų akademijoje Sankt Peterburge. Įšventintas kunigu, 1860–1882 m. dėstė dogmatinę teologiją Varnių ir Kauno kunigų seminarijose. Nuo 1865 m. dar ir kapelionas Kauno mergaičių […]

Kazimieras Paltarokas

Lietuvos katalikų bažnytinis veikėjas, vyskupas. Gimė 1875 10 22 Gailioniuose (Pakruojo r.) – mirė 1958 01 03 Vilniuje, palaidotas Panevėžyje. 1886–1888 m. mokėsi Joniškėlio pradinėje mokykloje, 1889–1894 m. – Mintaujos (Jelgavos. Latvija) gimnazijoje. 1894–1898 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1902 m. baigė Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge, įšventintas kunigu. 1902–1906 m. dirbo Liepojoje (Latvija) vikaru […]

Kazys Paulauskas

Pedagogas, rašytojas. Gimė 1934 01 07 Tauragėje – mirė 2013 06 02 Panevėžyje. 1952 m. baigė Tauragės vakarinę vidurinę mokyklą. 1952 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, kurį baigė įgijęs anglų kalbos mokytojo specialybę. 1956–1990 m. Panevėžio miesto mokyklose dėstė anglų kalbą ir astronomiją. 1975–1981 m. – Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos direktorius. Dėstė filosofiją Kauno […]

Vladas Paulauskas

Vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius, režisierius, kultūros veikėjas. Gimė 1886 05 25 Kaune – mirė 1960 08 30 ten pat. Nuo 1894 m. giedojo ir mokėsi muzikinio rašto Kauno katedros J. Naujalio chore. Vėliau mokėsi Kauno gimnazijoje. Lankė vargonininkų ir dirigentų kursus pas V. Nacevičių ir J. Naujalį. Nuo 1905 m. vargonininkavo ir vadovavo chorams Kuktiškėse ir Kudirkos Naumiestyje. Įgijęs […]

Jonas Leonas Petkevičius

Gydytojas. Gimė 1828 10 17 Rozalimo dvare (Pakruojo r.) – mirė 1909 09 30 Puziniškyje (Panevėžio r.). Mokėsi Panevėžio apskrities bajorų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje. Penkerius metus dirbęs pas tėvą ūkyje ir tėvui nepalaikius jo noro toliau mokytis, slapta išvyko į Kijevą, kur 1852–1857 m. studijavo Kijevo universiteto Medicinos fakultete. Čia kelių lietuvių studentų būrelyje puoselėjo […]

Stasys Petrauskas

Dailininkas. Gimė 1950 01 31 Panevėžyje – mirė 2010 05 28 ten pat. Mokėsi Panevėžio 6-ojoje vidurinėje mokykloje, baigė 7 klases. Dirbo Panevėžio „Ekrano“ gamykloje, Konservų fabrike, kino teatre „Raketa“. S. Petrauskas – vienas ryškiausių Lietuvos XX a. antros pusės ir nepriklausomybės pradžios savamokslių menininkų. Kurti pradėjo apie 1969-uosius. Dalyvavo keliose tautodailininkų parodose, į Lietuvos […]

Vytautas Petrauskas

Vertėjas, tekstologas. Gimė 1910 01 05 Burveliuose (Panevėžio r.) – mirė 1982 02 15 Vilniuje. 1921 m. įstojo mokytis Panevėžio berniukų gimnazijoje, po metų persikėlė į Kėdainių gimnaziją, kurią baigė 1928 m. Iki 1931 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo literatūrą, vėliau mokėsi Teisės fakultete. Po studijų dirbo žurnalų „Kūno kultūra ir sveikata“, „Žiburėlis“ redakcijose, […]

Stasys Petronaitis

Teatro ir kino aktorius. Gimė 1932 08 08 Plaučiškiuose (Pakruojo r.) – mirė 2016 05 02 Panevėžyje. Mokėsi Plaučiškių pradinėje, Smilgių progimnazijoje, Panevėžio 1-ojoje berniukų gimnazijoje, Panevėžio 2-ojoje vakarinėje mokyklose. 1950–1951 m. – Panevėžio dramos teatro studijoje (vadovas J. Miltinis). 1951–1972 m. – Panevėžio dramos teatro aktorius. 1980 m. – Šiaulių dramos teatro aktorius. 1969–1977 […]

Ona Pranckūnaitė

Antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvė, politinė kalinė, vienuolė. Gimė 1935 01 02 Kirdonyse (Biržų r.). 16-os metų moksleivė už kolūkius pašiepiantį eilėraštį suimta, nuteista 10 metų. Kalėjo Suzdalės nepilnamečių kolonijoje, Gorkio srities Suchobezvodnojės moterų lageryje. 1957 m. grįžo į Lietuvą, tačiau jai neleista registruotis ir dirbti. 6 metus slaugė ligonius, senelius, dirbo įvairius žemės ūkio darbus. […]

Asta Preidytė

Teatro ir kino aktorė. Gimė 1960 03 27 Biržuose. 1966–1977 m. mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1975–1978 m. lankė Juozo Miltinio dramos teatro studiją Panevėžyje. 1987 m. baigė Lietuvos konservatoriją, dramos teatro aktoriaus specialybę. Nuo 1979 m. – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro (iki 1995 m. – Panevėžio dramos teatras) aktorė. Vaidina televizijos serialuose, sukūrė […]

Povilas Tadas Puzinas

Visuomenės veikėjas, pramonininkas, mecenatas. Gimė 1839 06 29 Sukniškio dvare (Panevėžio r.) – mirė 1911 12 23 Vinicoje (Ukraina). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1859 m. studijavo Maskvos universiteto Fizikos-matematikos fakultete. 1864 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno iš tetos paveldėtame Didžiųjų Grūžių dvare (Pasvalio r.). Pavyzdingai tvarkė dvaro ūkį: įrengė plytinę, įveisė medelyną, atidarė klubą ir […]